Rekordstort antal studerende på Menighedsfakultetet

31 nye bachelorstuderende startede den 31. august. Det er det største hold bachelorstuderende nogensinde på Menighedsfakultetet.- Som noget nyt begynder også en deltidsstuderende, som bruger 6 år i stedet for 4 år på at gennemføre studiet, ligesom vi også får vores første fjernstuderende. 4 af de nye studerende er fra Færøerne.
Lektor Carsten Vang startede skoleåret med en forelæsning over emnet: ”Udvandringen fra Ægypten – legende eller grundlagshistorie? Noget om de nyeste fund.”