Succeskirke træner kirkeledere

Saddleback kirken i Californien tilbyder et treårigt træningsforløb til nordiske præster og kirkeledere. Begynder i Danmark den 25.-26. januar.Forløbet hedder Purpose Driven Journey (formålsdrevet rejse) og fungerer allerede i Frankrig, Rwanda og Indien.
Purpose Driven-konceptet er udviklet af den amerikanske præst Rick Warren, der bl.a. bad indsættelsesbønnen for præsident Barack Obama. Warren leder megakirken Saddleback i Californien med flere end 20.000 ugentlige gudstjenestedeltagere.