Kirken tør bruge kroppen

Nyt konfirmationsmateriale bringer kropslighed og fysisk udfoldelse ind i kirkens undervisning.”Konfirmandundervisning med krop” har fem indgange til en dynamisk konfirmationsforberedelse med kroppen i fokus.
En udgivelse, der også kan få de konfirmander i tale, der kan blive ”tabt” med de mere traditionelle læringsstile. Her inddrages bl.a. rollespil, tableau-drama og talekor, pilgrimsvandring, biblio-drama og dramapædagogik.
Materialet er udgivet af Aros Forlag.