Restriktioner forklædt som religiøs respekt

Muslimsk flertal i FN’s menneskerettighedsråd presser på for resolution om religiøs tolerance. Kristne organisationer advarer mod indbyggede restriktioner for kristne i muslimske lande.Under påskud af at ville beskytte religioner mod forhånelse presser FN’s menneskerettighedsråd på for en resolution, der skal beskytte kristne minoriteter mod enhver form for kritik.

Repræsentanter for OIC-medlemslandene. Foto: OIC

Samtidig har en række menneskerettighedsgrupper, anført af den kristne støtteorganisation for forfulgte kristne, Åbne Døre, søsat en kampagne for at hindre en vedtagelse af resolutionen.
– Resolutionen mod forhånelse af religioner er i virkeligheden et anslag mod religionsfriheden, påpeger den amerikanske leder af Åbne Døre, Carl Moeller overfor avisen, Christian Post.
Samme opfattelse har internationale organisationer som The Becket Fund for Religious Liberty, Freedom House, Christian Solidarity Worldwide og U.N. Watch.
Sidstnævnte er et ikke-statsligt organ, der overvåger FN-systemet og påpeger, når det ikke lever op til sine egne chartrer.

Muslimsk verdensorganisation bag forslaget

Fortalere for den omstridte resolution er 57 lande, der udgør den muslimske verdensorganisation, OIC (Organisationen af Islamiske Konference).
Det er den samme organisation, der i april søgte at få indskrevet et forbud mod at fornedre og krænke religion i slutdokumentet for Durban2- konferencen.
Blandt andet som følge af den indbyggede favorisering af islam, blev konferencen boykottet af flere vestlige lande, heriblandt USA og Israel.
I det aktuelle resolutionsforslag i FN er formålet det samme, nemlig at beskytte religioner og især islam mod krænkende ord såvel som handlinger.
”Islam forbindes ofte fejlagtigt med krænkelser af menneskerettigheder og terrorisme,” hævdes det blandt andet i forslaget.

Legitimerer undertrykkelse

– Resolutionen er et anslag mod religionsfriheden, siger den amerikanske leder af Åbne Døre, Carl Moeller.

Foruden de åbenlyse fortolkningsmuligheder i begreberne ”ord og handlinger”, peger Carl Moeller på, at mange kristne i OIC-lande i forvejen er underlagt stærkt restriktive love, nogle endog under sharia-love.
– Resolutionen mod forhånelse af religioner vil true de allerede marginaliserede kristne, fordi den vil legitimere de lokale love, der i forvejen begrænser deres muligheder for at udøve og udbrede deres tro, fastslår han.
Andre kritikere af resolutionen påpeger, at frem for at beskytte religiøse minoriteter, beskytter resolutionen alene religionen.
De advarer derfor mod, at forslaget kan udnyttes til at legitimere anti-blasfemilove, undertrykke religiøse mindretal og intimidere menneskerettighedsaktivister.
Trods modstanden giver OIC-landene dog ikke op, og de ventes da også at genfremsætte resolutionsforslaget. Vedholdenheden skyldes, at OIC-landene har flertal i FN’s menneskerettighedsråd.