Falske psykoterapeuter bør stoppes

Politikere vil stramme op på regler for, hvornår man må kalde sig psykoterapeut. Kristne psykoterapeuter hilser forslag velkomment.Ikke hvem som helst, der kalder sig psykoterapeut, skal have lov til at behandle mennesker med psykiske problemer. Heller ikke selv om man er kristen…

Erling Bonnesen (V) vil sammen med Vivi Kier (K) rydde op i det grå marked af psykoterapeuter.

Nu vil næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg Erling Bonnesen (V) luge ud i psykoterapeutbranchen sammen med De konservatives socialordfører Vivi Kjer.
– Hvis en person udgiver sig for at have tyngde i sin faglige viden, skal der være bund i det. Der er uheldige tilfælde, hvor folk giver sig ud for at have en faglig uddannelse, og så ikke havde det.
– Det kan man kalde filantropisk lommefilosofi, og det må bare ikke ske! siger Erling Bonnesen.

Tryghed for patienten

Derfor vil han nu bore i sagen. Og initiativet bliver hilst velkomment af kristne psykoterapeuter:
– En stramning af psykoterapeutbegrebet er godt, fordi brugeren får en større sikkerhed og tryghed, når han eller hun skal vælge behandler, siger psykoterapeut Hanne Møller.
– For mig er det klart, at alle andre end certificerede og eksaminerede psykoterapeuter skal formenes adgang til at nedsætte sig som behandlere, siger individuel-, par- og familieterapeut Birthe Kleischmann.
– Et kursus er ikke nok til at kunne kalde sig psykoterapeut. Det er farligt for klienten, hvis terapeuten ”kun-har-lært-lidt” også skal passe på klientens problematik, om terapeuten gør det eller ej.
Psykoterapeut Ellen Merrild er enig, men:
– Man kan godt være en god psykoterapeut uden at have en certificeret psykoterapeutuddannelse. Psykoterapi er et håndværk, der kan læres ved mesterlære og praksis. Alligevel synes jeg, det er i orden, at man skal have en certificeret psykoterapeutuddannelse for at kunne kalde sig psykoterapeut – netop for at undgå så mange brodne kar som muligt, siger hun.
Er der også brådne kar blandt kristne psykoterapeuter, har Udfordringen spurgt psykoterapeuterne:
– Efter min opfattelse er der ikke inden for kristne kredse et specielt behov for udrensning, siger Hanne Møller.
– Der er gode og mindre gode psykoterapeuter både inden for- og uden for kristne kredse, og i vurderingen af kompetence og egnethed i øvrigt må der ses bort fra religiøst tilhørsforhold og observans, mener hun.

Bøn er værdifuldt

Men går det ud over netop kristne psykoterapeuter, fordi de med en god uddannelse i bagagen også praktiserer noget så uvidenskabeligt som bøn og åndelig vejledning?

De kristne psykoterapeuter Hanne Møller, Birthe Kleischmann og Ellen Merrild er delvist enige med politikerne om en stramning af psykoterapeutbegrebet.

– Det, der alene kvalificerer en psykoterapeut til at indgå i et behandlingsforløb, er en velfunderet uddannelse, hvori også indgår egenterapi og vurderede terapiforløb, siger Hanne Møller. Hun mener, det er værdifuldt, at kristne terapeuter benytter sig af bøn og åndelig vejledning.
– Hvis der benyttes bøn og åndelig vejledning i forbindelse med ”terapi-sessions”, må det ene og alene ske på baggrund af ønske og accept fra klienten. Der skal skelnes skarpt mellem sjælesorg og terapi.
Birthe Kleischmann er enig:
– Det er for mig vigtigt, at jeg som psykoterapeut forholder mig professionelt til de klienter, som opsøger mig, hvadenten de kommer fra en kirkelig baggrund eller ikke.
– Hvor en klient opsøger mig, netop fordi jeg har en kristen livsholdning, og beder om bøn og åndelig vejledning som en del af terapiforløbet, kan jeg tilbyde dette. Men altid med stor varsomhed og i respekt for, om klienten kan se det som en hjælp. Det må aldrig blive manipulation. Vi som psykoterapeuter med kristen livsholdning må altid bevare respekten for den hjælpsøgende!
Ellen Merrild tror ikke, en opstramning går ud over kristne psykoterapeuter.
– Der findes også kristne psykologer og psykiatere, der praktiserer bøn og åndelig vejledning. Dybest set tænker jeg, at det ikke drejer sig om, hvilken af de tre uddannelser, man har, men om hvor dygtig man er til sit fag, hvem man er som menneske, og hvor meget man har arbejdet med sig selv, siger hun.

Psykologforening protesterer

Men Dansk Psykologforening mener, psykoterapeutbegrebet skal forbeholdes psykologer og psykiatere. For hvis en lovgivning på området piller ”de værste” psykoterapeuter fra, får det blot de ”halvsløje” til at se dygtigere ud, har formand Roal Ulrichsen udtalt:
– Det giver en falsk tryghed for borgeren, fordi de altså heller ikke har den fornødne kompetence til at praktisere.
Den køber Ellen Merrild ikke:
– Når psykologer farer så hårdt frem mod psykoterapeuter, tænker jeg, at det handler om, at de er bange for konkurrencen. For at fremhæve sig selv er det så let at henvise til dårlige psykoterapeuter. Jeg har imidlertid også en del erfaring af, at mennesker bliver invaliderende fejlbehandlet hos både psykologer og psykiatere, men det hører vi ikke ret meget om, siger hun.
Men hvad siger kristne psykologer?
– Der er psykiske problemområder, som selv certificerede psykoterapeuter uden psykologisk eller psykiatrisk uddannelse ikke bør beskæftige sig med, mener psykolog Henning Nisgaard.
Alligevel hilser han initiativet til en stramning af psykoterapeutbetegnelsen velkommen, ”da betegnelsen dækker over et ugennemskueligt gråt marked af tilbud, spændende fra seriøse, veluddannede og kompetente terapeuter til selvlærte, der arbejder med lommefilosofiske og uvidenskabelige metoder”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et skridt i rigtig retning

– Opstilling af kvalitetskrav til en psykoterapeutisk uddannelse og certificering vil efter min opfattelse være et skridt i den rigtige retning, der vil sortere kraftigt i markedet og beskytte betegnelsen, mener han.
Psykolog UllaToftdal fra Århus er enig:
– Når vi er inde i det terapeutiske felt, skal vi vide, hvad det er, vi arbejder med – og det kræver en stor faglighed. Dette gælder for såvel kristne som ikke-kristne psykoterapeuter. Også blandt (gode) kristne psykoterapeuter, vil der være nogle, der ikke vil leve op til kravene om en certificering, men samlet set vil det være godt at få ryddet op i begrebet ”psykoterapeut”. Der er nogle, der ikke er dygtige nok!
– Nogle kristne mennesker føler en tryghed ved, at terapeuten er kristen, mens andre kan blive betænkelige, fordi de er bange for, at det åndelige erstatter det faglige. Denne betænkelighed kan jeg også have. Ønsket er, at der er stor faglighed og åndelighed samtidig, så vi kan få mange dygtige kristne psykoterapeuter. Jeg har dyb respekt for både bøn og åndelig vejledning, og jeg ved, at mange mennesker er blevet hjulpet igennem dette – men det er noget andet end terapi, slutter hun.
Regeringen nedsatte allerede i januar 2004 en tværministeriel arbejdsgruppe til at rydde op i ”det grå behandlermarked”. I marts 2005 udkom Socialministeriet med en pjece med forslag til kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Men der er endnu ikke lovgivet på området.
Venstres og Konservatives forlag om opstramning af psykoterapeutbegrebet får opbakning fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF.