Tema: Familieliv
Familiens knappe tid er kirkens udfordring

Ny undersøgelse viser, at børn har topprioritet for forældrene. For kirkerne er det en udfordring at komme på prioriteringslisten.Danmark er ikke længere et 8-16-samfund. Et begreb som ”fyraften” er forlængst fortidigt, mens fyldte aften- og natbørnehaver er blevet en mundret del af vore dages vokabular.

Forældre bruger i dag langt mere ”faktisk tid” med deres børn end for 20 år siden.

Men selvom det fleksible jobmarked skærper kravene til børnefamilierne, viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden, at danske forældre nødigt skærer ned på samværet med deres børn.
Ifølge seniorforsker Jens Bonke fra Rockwool Fondens Forskningsenhed får børn endog mere opmærksomhed fra deres mor og far end for 20 år siden.

I hvert fald, hvis det gøres op i tid.
En mor bruger i snit to timer om dagen med sine børn, mens hun i 1987 brugte en time og 32 minutter. En far bruger i dag en time og 27 minutter, hvilket er 16 minutter mere end i 1987.
Opgørelsen angiver den ”faktiske tid”, altså den tid forældrene taler, leger, laver lektier eller på anden måde er aktivt sammen med deres børn, i modsætning til det bortforklarende begreb, ”kvalitetstid”, der dækker over et komprimeret samvær.
Trods de positive tendenser viser en nærlæsning af tallene i undersøgelsen dog også store udsving mellem de børn, der får mest tid med deres forældre sammenlignet med dem, der får mindst.
– De forældre, der bruger mest tid på børneomsorg, bruger op til fem til seks gange så meget tid som dem, der bruger mindst, oplyser Jens Bonke, der dog fremhæver, at børneomsorgen er langt mere jævnt fordelt i Danmark end i en række andre lande.

Børnevenlig kirkegang

At børnefamilier i dag bruger deres tid anderledes end tidligere, giver sig også kirkelige udslag.
For mange børnefamilier opleves gudstjenesten søndag formiddag og kirkelige aktiviteter i hverdagen som en tidsrøver og en belastning.
Derfor efterlyser familier i stigende grad børnevenlige tilbud på børnevenlige tidspunkter, ligesom kirkelige faciliteter og indhold i børnehøjde er på ønskelisten. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af familiekonsulent i Indre Mission, Inger Nørgaard.
Hun konkluderer således, at ønsket om at se flere børnefamilier i Guds hus må følges op af tiltag, familierne kan overkomme at slutte op om.
Mens familie- og spaghetti-gudstjenester på andre tidspunkter end søndag formiddag de sidste 10 år har forsøgt at erobre en plads i familiernes pressede tidsskema, har Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler for nyligt ladet sig inspirere af et gudstjenestekoncept, udviklet af Lucy Moore fra den anglikanske St. Wilfreds kirke i Portsmouth, England.

Kreativ kirkegang og fællesspisning

Konceptet kaldes ”Messy Church” (rodet kirke) og blev i begyndelsen af oktober præsenteret på en søndagsskolekonference i Fredericia.
Her gav Lucy Moore de fremmødte fra både folke- og frikirker konkrete bud på, hvordan en gudstjeneste kan udformes i børnehøjde.
”Messy Church” går kort sagt ud på at kombinere kreative værksteder, gudstjeneste og fællesspisning omkring et bibelsk tema uden for den gængse ”kirketid”. Et koncept, der på otte år har skabt en forsamling på 80 mennesker i alle aldre i hendes kirke, hvor der tidligere kun kom ganske få børn.
Den rodede kirkeform har nu officielt gjort 190 engelske kirker mere familievenlige.
Ifølge Rockwoll Fondens undersøgelse er tiden for småbørnsforældre så kostbar, at de i stigende omfang er villige til at skære ned på deres arbejdstid for samværet med de små.
Halvdelen af omkostninger ved at have børn stammer således fra den tid, man kunne have brugt på at arbejde.
Udfordringen for kirkerne er således ikke kun at få andel i børnefamiliernes sparsomme fritid, men at blive en reel del af deres prioritering.