Klokkerne ringer verden rundt

Fem danske stifter har meldt sig til klokkeringning i forbindelse med klimatopmødet i december. Kirker verden over slutter sig til.I Danmark har kirker i fem stifter meldt sig til at ringe med klokkerne d. 13. december kl. 15 i forbindelse med lokale andagter og gudstjenester. Danske Kirkers Råd opfordrer flere til at deltage.Det gør kirker nemlig verden over, hvor klokkerne vil ringe 350 gange til alarm, håb og handling i forbindelse med Klimatopmødet i København i december.
Klokkeringningen er en kirkelig markering, der arrangeres lokalt som en del af en gudstjeneste eller andagt.

Konkylier og træstammer

I Stillehavet, hvor dagen begynder og slutter, blæser man i konkylier, slår på udhulede træstammer og ringer med klokker, i Afrika slår man på trommer, gasflasker og ringer med klokker, i Europa ringer man med kirkeklokker.
Alt afhængigt af traditionen for at kalde til bøn og gudstjeneste, vil kirker over hele verden slå 350 slag for skaberværket under topmødet. Det sker d. 13. december kl. 15 lokal tid – hele verden over.
– Kirker verden over forenes således i en verdensomspændende bønshandling for topmødet og for skaberværket, siger Hanna Smidt fra Danske Kirkers Råd, der står bag konceptet Grøn Kirke. – Sammen med kirker i de lande, der rammes hårdest af klimaforandringerne, vil kirker i de bedre stillede dele af verden kalde til eftertanke og håb og handling i Kristus.
Hvorfor ringe 350 gange?
– Når kirkerne foreslås at vælge 350 klokkeslag, er det en markering af de 350 molekyler pr. million, som er det mål for CO2 i atmosfæren, klimaeksperterne sætter som maksimumsgrænse, hvis vi skal undgå, at klimaet løber løbsk, fordi temperaturen stiger med mere end to grader. Vi ligger nu på 387 molekyler pr. million, siger Hanna Smidt.
/sl