Regionspolitikere ønsker flere hospice-pladser

Ønsker øget indsats over for uhelbredeligt syge og døende. Men ambitionerne er svingende.Hvad vil du ha’? Den gode eller den dårlige nyhed først?
Den gode, selvfølgelig.

Konkrete ideer til hospice-indsats kommer fra Karl Bonhøft (SF), Sophie Hæstrup Andersen (S), Benedikte Kier (K) og Liselott Blixt (DF).

Og den er, at alle toneangivende politiske partier er enige om at øge den lindrende indsats over for uhelbredeligt syge og døende i landets regioner.
Den dårlige er, at de færreste har konkrete visioner for, hvordan de skal gribe det an. Og hvordan Danmarks otte regioner skal komme op på de 257 hospice-pladser, som er normeringen efter internationale standarder.
Det viser en rundringning, som Hospice Forum Danmark har foretaget op til regionsrådsvalget den 17. november.

100 ny hospice-pladser

– Vi arbejder for, at det nuværende antal hospice-pladser skal udvides med yderligere 100. Vi har afsat i alt 650 mio. kr. ekstra til forbedring af hele sundhedsområdet, herunder den palliative indsats, siger Karl Bornhøft, der er sundhedsordfører for SF.
Hvad siger du til 100 nye hospice-pladser? blev Simon Emil Ammitsbøl fra Liberal Alliance spurgt:
– Det vil vi helt sikkert gå ind i. Det handler jo om en gruppe, der har brug for hjælp og ikke kan gøre så meget selv. Dem bør vi give en så værdig afslutning på livet som muligt.

Flere palliative teams

– Der skal være et langt bedre tilbud for døende patienter i regionerne. De vil vores regionspolitikere være opmærksomme på, lover Socialdemokratiets sundhedsordfører Sophie Hæstrup Andersen og fortsætter:
– Selv om 70 pct. af patienterne ønsker at dø i eget hjem, ender netop 70 pct. med at dø på et hospital. Derfor bør der være flere palliative teams og bedre rammer for uhelbredeligt syge og døende på hospitalernes medicinske afdelinger.
Benedikte Kier er de Konservatives spidskandidat i Region Hovedstaden og lover, at antal hospicepladser kommer op på de normerede 56 pladser i efteråret 2010. Der er kun 30 lige nu.

Professionel pleje

– Jeg har selv besøgt flere hospicer, og jeg er imponeret over den professionelle pleje, siger hun og tilføjer: – Der er et stort tryk på hospicerne. Derfor er det vigtigt med ”udgående hospice” for døende.
Det synspunkt bakkes op af Kristendemokraternes landsformand, Bjarne Hartung Kirkegaard:
– I region Hovedstaden ønsker Kristendemokraterne at fokusere på palliative teams. Men egentlige hospicetilbud skal der naturligvis være mulighed for at vælge rundt i landet.

Private hænder

Birgitte Josefsen er Venstres sundhedsordfører og ønsker også flere hospicepladser – men gerne på private hænder:
– Det ville fx være oplagt for Diakonsammenslutningen. Kvaliteten skal sikres ved at uhelbredeligt syge og døende visiteres dertil på samme vilkår som på de hospicer, der har driftsoverenskomster med regionerne, siger hun.
Manglen på hospicepladser er så markant, at man mange steder i landet kunne optage 2-3 gange så mange, som der er kapacitet til. Knapheden er tydeligst i hovedstaden, hvor der er seks gange så mange ansøgninger, som der er pladser, oplyser partiet.

Hospice på rejse

De mest vidtgående visioner kommer fra Dansk Folkeparti, hvor sundhedsordfører Liselott Blixt har hentet megen inspiration fra engelske hospicer:
– Vi ser gerne netværket udbygget internationalt, så man ligesom i England kan rejse, selv om man er uhelbredeligt syg, og evt. komme på hospice i det land, man besøger, siger Liselott Blixt, der også gerne så, at der lå et hospice i hver af de 90 danske storkommuner.
Også Enhedslisten og De Radikale bakker op om hospice-tanken, men overlader til regionspolitikerne at sætte konkrete mål.


Artiklen fortsætter efter annoncen: