Krise sætter familier på gaden

Boligselskaber sætter på et år 40 pct. flere lejere på gaden. Hvad gør kirken?Folk bliver sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Finanskrisen gør, at det i år rammer mange flere end tidligere. Visse boligselskaber melder helt op til 30-40 pct. flere end sidste år.Aldrig tidligere har flere danskere måttet flytte fra deres bolig end i årets første ti måneder, skriver Berlingske Tidende.
Landets største boligselskab, KAB, har i de første 10 måneder af 2009 sat 288 familier på gaden. Det er 11 flere end hele sidste år. Alene i oktober var KAB nødt til at sætte 53 familier på gaden. Tal fra Domstolsstyrelsen bekræfter tendensen. I første halvår af 2009 blev 11.246 sat ud af deres private hjem mod 20.622 for hele sidste år.

Hvor er kirken?

Hvor er kirken, når krisen kradser? Vi har spurgt to kirkelige organisationer med ry for at tage sig af samfundets udsatte:
Mærker I noget til denne kedelige udvikling – er der flere hjemløse familier?
– Ja, vi mærker en stigende tendens til, at familier er truet med at blive smidt på gaden, og at flere af dem også ender med at blive sat ud af deres hjem. Vi møder dem i vort familiearbejde og i vores gældsrådgivning, fortæller informationschef i Frelsens Hær, Lars Lydholm.
– I Kirkens Korshær har vi de seneste snart 10 år oplevet flere og flere familier og enlige forsørgere kontakte Kirkens Korshær rundt omkring i byerne, hvor vi arbejder, fortæller chef for Kirkens Korshær, Bjarne Lenau Henriksen.
Hvad gør I for at hjælpe disse familier, især børnene?
– De har brug for netværk og fællesskab, og det tilbyder vi i vort byarbejde. Og i vore ”Børnehjørner” arrangerer vi spisninger, udflugter, samvær, familieaftener og står for fødselsdage mv. Mange har brug for meget konkret støtte, da de er på beskåret kontanthjælp og andre offentlige forsørgelser, som er skåret ned kraftigt for at straffe eller motivere dem til at finde et arbejde, som desværre ikke er der.
De har store menneskelige og sociale problemer, fastslår korshærschefen.

Reddede familie

Hvad gør I i Frelsens Hær?
– Vi prøver at hjælpe så godt vi kan, siger Lars Lydholm. – Så sent som forrige mandag reddede vi en familie fra at blive sat ud af lejligheden blot en time eller to før fogeden skulle være kommet. Vi har også forsøgt at skaffe genhusning til familier, som er sat på gaden.

Kommunen svigter

– Dybest set prøver vi jo at hjælpe folk med rådgivning – og legater i den udstrækning, vi kan. Vi kender tilfælde, hvor folk er blevet sat på gaden, og kommunen så skal skaffe dem en ny lejlighed, men hvor folk ikke kan flytte ind, fordi de ikke har penge til indskuddet. I den situation skal socialforvaltningen yde lån til indskud – men vi kender mange tilfælde, hvor det ikke sker, fortæller informationschefen.