Pris til sprogskole for indvandrere

Aktivitetspris til kristen sprogskole, der årligt underviser 600 nydanskere i København.Tværkulturelt Center har uddelt aktivitetsprisen STJERNESTUNDER til Internationalt Kristent Centers sprogskole i København.

Neethu Mariam Mathew og Majken Strømme Rokni modtog prisen.

IKC er Indre Missions tværkulturelle arbejde i missionshuset Bethesda på Israels Plads, hvor der i en årrække har været gratis dansk- og engelskundervisning – et tilbud, som over 600 udlændinge hvert år benytter sig af.
Neethu Mariam Mathew, frivillig engelsklærer på IKC, og tværkulturel medarbejder Majken Strømme Rokni, der leder danskundervisningen, modtog prisen på Tværkulturelt Centers efterårskonference i København i november.
Prisen bestod af 400 nydesignede IKC-postkort samt en afrikansk kurv med naturalier.

Nedbryder barrierer

– IKC modtog prisen for en mangeårig målrettet indsats for at give nydanskere den bedst mulige start i det danske samfund, nedbryde sociale barrierer og modvirke isolation, fortæller netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood.
– Med den gratis sprogskole, der inddrager både danskere og nydanskere som frivillige undervisere, har IKC skabt et koncept, der gennem årene har givet hundredvis af danskere og nydanskere mulighed for at mødes og opbygge venskab på tværs af kulturer og religioner, i et kristent miljø præget af glæde ved at være sammen.

Nydanske kompetencer

Samtidig giver IKC sprogkyndige nydanskere mulighed for at bruge deres medbragte færdigheder som undervisere i engelsk og i perioder også andre sprog. Det er tilbud, der har vist sig meget populære.
/sl