Kirker kan lære af valgmenighed

Lørdag d. 13. februar holder Århus Valgmenighed besøgsdag. Her kan interesserede møde kirkens stab og lære af menighedens erfaringer.
Århus Valgmenighed er siden 1990 vokset til ca. 500 voksne medlemmer med en gennemsnitsalder på 32 år. Menigheden tæller desuden 150 børn.
Besøgsdagen er en slags minikonference, fortæller valgmenighedspræst Keld Dahlmann og pointerer, at interesserede skal komme i teams.
– Vores erfaring er, at inspirationen hurtigst bliver til læring, når den omsættes til den aktuelle situation i ens egen menighed eller kontekst, og det sker bedst, når der kan arbejdes som team, siger han.