Præster på skolebænken

I julen kører præsterne i det høje gear med julegudstjenester på stribe, mens januar er en mere stille måned. Der benytter mange præster sig af at få tanket op på Menighedsfakultetets Teolkursus.Temaet for næste Teolkursus er ”Kirke i mission” med den norske professor i kirkehistorie Oskar Skarsaune. Han holder to dobbeltforedrag om hhv. Jesustroende jøder i de første fem århundreder og om det unikke ved Kristus.
Generalsekretær i Israelsmissionen Bodil, Skjøtt, holder bibeltimer over Apostlenes Gerninger, mens tidligere amtsborgmester Erling Tiedemann holder foredrag om emnet: ”Skal kristne tie stille?” Derudover vil et par nydanskere lægge røst til ”Migrantpræsters udfordring til den danske folkekirke”.
Kurset arrangeres i samarbejde med Israelsmissionen og holdes 19.-22. januar på Menighedsfakultetet i Århus.