Indre Missions unge glider væk fra Folkekirken

Kun 29 pct. af IMU’ere føler sig knyttede til den lokale sognekirke.Hvad er forskellen på Indre Mission og Luthersk Mission? Indre Mission bakker traditionelt op om den lokale sognekirke, mens Luthersk Missions-kredsene gerne kører parallelt og jævnligt starter frimenigheder rundt omkring i landet.

Sådan ser IMU’ernes relation til Folkekirken ud i procenter.

Nu er dette skel ved at blive ophævet. Ikke blot har Indre Mission nærmet sig frimenighedstanken ved at lukke op for valgmenigheder, der i modsætning til frimenigheder er under biskoppernes tilsyn. Men Indre Missions Ungdom (IMU) ser også ud til at køre deres eget løb. Kun 29 pct. af de unge føler sig mest tilknyttet deres lokale sognekirke. Og kun 11. pct. vil vælge at tage en ”ikke-kristen” ven med til en gudstjeneste der.

Glider fra hinanden

Det viser en undersøgelse, som teologistuderende Kristian Kappel har foretaget blandt 222 unge fra IMU. Undersøgelsen er en del af en bacheloropgave på Menighedsfakultetet.
– Jeg ville gerne have nogle konkrete tal, så jeg kunne finde ud af, om min fornemmelse var rigtig – at IM og kirken er ved at glide fra hinanden, siger han til bladet IMT.
Han sendte derfor et spørgeskema ud til 14 IMU-foreninger og fik 222 svar fra unge med en gennemsnitsalder på 21,4 år.
Undersøgelsen viser bl.a., hvor ofte de unge planlægger at tage i kirke sammen med deres IMU-forening. Her svarer kun 1 pct., at de planlægger det 3-4 gange om måneden, mens 41 pct. svarer, at de slet ikke planlægger et kirkebesøg. 18 pct. siger dog, at de naturligt møder andre IMU’ere i kirken.

31 pct. er kirkeløse

Mens kun 29 pct. føler sig tilknyttet den lokale sognekirke, føler 36 pct. sig knyttet til en anden sognekirke og 4 pct. til en valg- eller frimenighed. 31. pct. af IMU-medlemmerne føler sig slet ikke knyttet til en bestemt kirke.
Hvor vil de tage kirkefremmede kammerater med i et kristent fællesskab? Kun 15 pct. vælger kirken, mens hele 82 pct. af de unge vælger enten IMU eller en anden bibelstudiegruppe.
Måske skyldes det, at præsten kun besøger den lokale IMU-forening i gennemsnit en gang om året.
– Præst og menighedsråd må tage udfordringen op ved at åbne sig og give de unge luft og flesible rammer, udfordrer Kristian Kappel.