Danske børn bliver syge af Haiti-katastrofen

Børn ser tv-nyheder. Her er fokus ofte på det dramatiske og det destruktive, og budskaberne er korte og baseret på en forhåndsviden, som mange børn ikke har. Ifølge en ny amerikansk undersøgelse er tv-nyhederne kilden til børns største frygt, skriver Klf.dk. – I Danmark føler børn sig lige nu dårlige efter nyhederne om Haiti-katastrofen. KLF, Kirke & Medier mener, at vi kan gøre det meget bedre. Børn skal forstå hele historien, og der skal være plads til håbet, som fx er repræsenteret ved international hjælp. Vi appellerer til DR om at give danske børn egne tv-nyheder, siger Lisbeth Krabbe Haugstrup, Familiekonsulent i KLF, Kirke & Medier.