Kaj Holger-stilen dur ikke mere

Årets Lederoase i Skovlunde fokuserede bl.a. på, om moderne ledelses-teorier også kan benyttes i kristen sammenhæng.Den gamle ledelsesstil, hvor medarbejderne bare skulle gøre deres arbejde, fordi de fik besked på det, dur ikke mere. Heller ikke i kirken.

Waage Sandø spillede den gammeldags autoritære direktør Kaj Holger i tv-serien Krøniken.

Det sagde virksomhedsrådgiver Karsten Bach fra Blue Way Selling. Ud over at have haft en karriere som bl.a. turistchef og personalechef, har han været leder af KFS’s landskontor, og i fritiden har han været formand for menighedsrådet i Karlslunde Strandkirke syd for København.
På et seminar kaldte han den autoritære ledelsesstil for Kaj Holger-stilen – med henvisning til direktør-faderen i tv-serien Krøniken.
– I dag dur det ikke at diktere medarbejderne, hvad de skal. De vil vide, hvorfor de skal gøre arbejdet. De vil kende visionen og tankegangen bag ved, sagde Karsten Bach og nævnte anekdoten om de to stenhuggere, som blev spurgt om, hvad de lavede:
– Den ene svarede bare, at han huggede sten. Men den anden svarede: Jeg bygger en katedral. Han så sit arbejde som en del af noget stort.

Frivillige medarbejdere kræver mere ledelse

– Der kræves mere af ledelsen i kristent arbejde, hvor man er afhængige af frivillige medarbejdere, sagde Karsten Bach fra Blue Way Selling.

– Specielt i kirken og i kristent arbejde er det vigtigt at bruge den mere demokratiske ledelsesstil, hvor medarbejderne inddrages i og kender visionen.
Dels fordi medarbejderne i kirkeligt arbejde ofte er frivillige, og dels fordi der er mere velsignelse ved den model, fastslog Karsten Bach.
Ledere skal heller ikke være pladder-demokratiske. Men frem for den dikterende ledelsesstil gælder det om at bruge en dirigerende ledelsesstil, som lytter til medarbejderne.
Han nævnte et eksempel fra erhvervslivet, hvor han som leder var med til at udvikle en stor ny vision. Den blev så præsenteret for medarbejderne ved en stor fest. Problemet var, at medarbejderne ikke var imponerede – visionen sagde dem ikke noget, fordi de ikke selv havde været inddraget i processen forud.
Modsat havde han i Karlslunde sogn været med til at inddrage menigheden i kirkens visioner, så alle kunne få medejerskab.

Nok at blive hørt

– Det er vigtigt at inddrage især frivillige medarbejdere i visionen. Og det er en større opgave i en menighed, hvor medarbejderne ikke er forpligtet af et ansættelsesforhold.
Samtidig skal det selvfølgelig også siges, at alle ikke kan være med til at bestemme alting. På et tidspunkt er der nogen, som må være ledelse og beslutte ud fra de ønsker, der er kommet frem.
Men i praksis accepterer de fleste også, at de ikke kan få deres vilje, hvis de blot bliver hørt, sagde Karsten Bach.

Hver enkelt er værdifuld

De kristne værdier kan betyde noget positivt – også i fx salgsarbejde.
I sit eget konsulentfirma Blue Way Selling bygger Karsten Bach på den kristne værdi, at hvert enkelt menneske er enestående og indeholder værdifulde ressourcer.
– Disse ressourcer fremmes, når arbejdsglæden er i top, og du opnår at ”blive din egen bedste sælger”, dvs. at være den bedste version af dig selv.
”Gør det, alle andre gør, men gør det på din egen måde” – vær autentisk og ærlig, så gør du en forskel, siger han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Lederen skal kunne mange roller

Blandt talerne var professor og institutleder på Handelshøjskolen i Århus, Jørn Flohr Nielsen.

– Det er ikke nok, at en leder er god til at organisere eller udstikke visioner.
Lederen skal også kunne takle relationer og være god til at skaffe og videregive en passende mængde informationer. Han skal være initiativtager og kriseløser. Og meget mere…
Det sagde professor og institutleder Mogens Flohr Nielsen fra Handelshøjskolen i Århus i et foredrag på Dansk Oases lederoase i Skovlunde ved København.

Både og-lederen

– For eksempel undersøgte vi for ti år siden socialchefers arbejde. Nogle chefer brugte meget af deres tid på at sidde til møder, andre tilbragte deres tid bag et skrivebord på at forberede sig.
Ti år efter undersøgte vi så, hvem der havde klaret sig bedst. Resultatet viste, at dem, der klarede sig, var dem, der gjorde begge dele.
Det viser, at en god leder skal kunne klare flere roller. Det holder ikke i længden kun at være god til én bestemt leder-rolle.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Hvad sagde Jetro?

Professoren beskrev sig selv som ”et meget ordinært medlem af Folkekirken, der kommer der til højtiderne”.
Han citerede en af sine ansatte, ledelses-guruen Steen Hildebrandt, for, at ”kirken er forbløffende speciel og ubegribeligt identisk med mange andre organisationer.”
– Hvad sagde Jetro? spurgte Mogens Flohr Nielsen og henviste til Moses svigerfar, der foreslog sin overbebyrdede svigersøn at uddelegere dommer-ansvaret til 70 ældste.
– Det var et godt konkret eksempel på ledelse. Lad os tale konkret om det. Lad os se, hvad lederen faktisk laver – frem for abstrakt at tale om lederstil i et blomstrende, overfladisk sprog, sagde Mogens Flohr Nielsen, der advarede imod blindt at tro på ledelses-”eksperter” og ukritisk overtage andres ideer. De tager også fejl ind i mellem.

Gør det konkret

– Kan kirken bruge moderne ledelsesværktøjer? spurgte Søren Wurtz fra konsulentfirmaet Way2lead.

Han er selv aktiv i Lindehøj kirke i Herlev.
– Ja, men fremfor at svare abstrakt og teologisk på det, så lad os tage de enkelte værktøjer og se, om de kan bruges i praksis.
Alle er formentlig enige om, at det er godt at bruge økonomistyring eller Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS). På samme måde kan vi jo afprøve modeller som AI, NLP, CSR, LEAN, MÅS, PR, SWAT, DISC, MBTC, PS, RBA, IT, KTA, IRP, CRM, CCC…
Vi kan måske bruge værktøjet uden at importere hele konceptet, som måske indholder dele, som strider imod vores kristne holdninger, foreslog Søren Würtz, der mente at:
– Erhvervslivet skal tjene flest mulige… penge.
Kirken skal tjene flest mulige… mennesker.
Begge ved hjælp af hard work. Men i kirken staver vi det anderledes: heart work.