KD protesterer mod homovielser

Folketinget er nu tæt på at have et flertal for ”homoseksuelle vielser i kirken”. Motivet er ifølge Kristendemokraterne ligestilling for lesbiske par og homofile.– Men her går man galt i byen, mener landsformand Bjarne Hartung Kirkegaard. – For lovgivningsmagten blander sig i kirkens indre anliggender.
– Her bør man lade kirken beholde sin ytringsfrihed – så det er kirken selv og ikke et folketingsflertal, der beslutter, hvad der er kirkeligt rigtigt og forkert.
Kristendemokraterne mener, at et ægteskab mellem en mand og en kvinde er samfundets bærende enhed og den bedste ramme om børns opvækst.
Kristendemokraterne gik heller ikke ind for, at homoseksuelle par skulle kunne adoptere et barn.
– Det samme folketingsflertal – med politikere fra S, R og SF – og medlemmer af Venstre, som ofte stilles frit omkring etiske lovforslag, ser nu ud til at ville gennemtrumfe en lov om ”homoseksuelle vielser i kirken”. Kristendemokraterne opfordrer folketingspolitikere til stemme nej, for at modvirke de skred, som sker i samfundsudviklingen, siger KD-formanden.