Kristendom light eller…?

Når vi kristne forsøger at kommunikere kristendommen gennem prædikener, artikler eller samtaler, så fristes vi ofte til at komme med en light-udgave.Vi tænker måske, at vi er nødt til at nøjes med den del af kristendommen, som er lettest at kapere. Det er den del, der handler om at Gud elsker os, og at vi skal være gode mod hinanden. Dét er der ikke mange, der har noget imod.
Problemet er bare, at vores medmennesker ikke kan se, hvad de skal med den humanistiske og blodfattige kristendom. Hvorfor ikke bare nøjes med almindelig pænhed uden religiøse overtoner? Hvis der ikke er noget, der hedder synd, dom og fortabelse, hvad skal vi så egentlig med Jesu død og opstandelse?
Bedre bliver det ikke, når vi i vores menigheder ”internt” også nøjes med forkynde pæn humanisme, fordi vi ikke vil skræmme nogen. Fokus bliver på at behage fremfor sige sandheden. Efterhånden kan menigheden heller ikke tåle at høre andet end kristendom light. Og med den lette udgave, mister selv menigheden efterhånden interessen.
Hvordan kommer vi igen ud af denne dræbende spiral af pænhed og ligegyldighed?
Vi kunne måske begynde at læse i Bibelen igen? Her har vi nemlig kristendommen i en fuldfed udgave. Ikke altid lige spiselig, må vi indrømme. Ofte kan man ligefrem miste appetitten over de stærke ord, som Jesus også sagde.
Men måske var det alligevel forsøget værd at vende tilbage til den originale kristendom og studere Bibelen i stedet for at nøjes med religiøs underholdning eller vores egne filosofier og de sidste nye bøger og teorier.
I mange århundreder var det forbeholdt præsterne at læse originalen, men da Luther, Wycliffe, Gutenberg m.fl. fik gjort Bibelen tilgængelig for folket, opstod en mere ægte og dynamisk kristendom. I dag har vi alle fri adgang til Bibelen, men vi nøjes ofte med moderne omfortolkninger, som der ikke er liv og kraft i. Hvorfor ikke gå tilbage til kilden og teste, om det stadig er den ægte udgave, vi praktiserer?

Af redaktør Henri Nissen