Styrk dit selvværd!

En læser fortæller om sine erfaringer med et Agape-kursus: ”Styrk dit selvværd – bryd dit mindreværd”.Foreningen Agape fik jeg øjnene op for i forbindelse med en 50-års fødselsdag på hotellet Vejlefjord sommeren 2009.Per Nedergaard Hansen
er organist og korleder
ved Lindeskovkirken i Nykøbing Falster sogn.

Jeg var dengang 48 år. Ved den lejlighed fik min kone og jeg fornøjelsen af at sidde i nærheden af gamle venner, som vi faldt i god snak med.
Damen over for mig lyttede jeg til, mens hun fortalte, og et par spadestik dybere i samtalen kom jeg ind på min livshistorie.
Jeg nævnte min lillebror, der er psykotisk autist. Han er to år yngre end mig. Han krævede mine forældres fulde opmærksomhed, da jeg var lille. Det bevirkede, at jeg fik for lidt opmærksomhed, og det førte med sig, at jeg fik lavt selvværd. Mine to svigerinder har fortalt, at det dengang handlede om, at det ikke var mine behov, der blev lyttet til, men min lillebrors. Og at jeg hele tiden skulle være på forkant med min lillebrors behov. Han skulle have sin vilje, for så var der fred i huset. På den baggrund har det lave selvværd siden drillet mig i tanke, følelse og handling.
Borddamen over for mig foreslog, at jeg tilmeldtes Agape-kurset ”Styrk dit selvværd – bryd dit mindreværd”. Hun gentog, at dette kursus sikkert lige ville være noget for mig, og at hun selv var blevet hjulpet gennem et Agape-kursus. Hendes formanende glade smil og faste glimt i øjet røbede en livsalvor, der ikke var til at komme udenom.

Kampen med mindreværd

Jeg gennemførte Agapes selvværdskursus fra september 2009 til januar 2010. Formålet med kurset var at styrke selvværdet hos deltagerne, skabe opmærksomhed på nye og allerede eksisterende ressourcer samt tilegne sig redskaber og opøve teknikker i kampen med mindreværd.
Indholdet i kurset var deltagerens arbejde med begrebet selvværd/mindreværd i både teori og praksis, i form af undervisning, personlige og fælles øvelser samt personligt arbejde i gruppe.
Kursuslederen og underviseren var cand.psych. aut. Suh Bjerg Jacobsen. Undervisningsassistenten var psyko- og familieterapeut Sinne Steen Ramild. Nederst på mit kursusbevis står citeret fra Bibelen: ”..vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus.” 2. Kor. 10, 4-6a.

Gensidig respekt

Det var befriende at være sammen med kursister i min situation. At være i samme selvværds-båd. Forunderligt, at vi, der slet ikke kendte hinanden, hurtigt åbnede os for hinanden. Men det befordrede, at deltagerne var åbne og tillidsfulde over for hinanden. Også over for underviser og assistent. Relationen mellem leder og assistent var præget af gensidig respekt og en venlig tone. Når vi skulle have frokost, blev jeg bevæget over, at man havde pyntet bordene med små natursten og visne efterårsblade i stærke rust-brun-røde farver og tændt levende stearinlys. De levende lys og smukt dækkede borde var en kærlighedsgerning fra Agapes side over for os kursusdeltagere. Den velgerning fik os til at mærke ganske konkret, at hver og én af os havde værdi, betød noget og var imødeset. Havde værdi for kursets leder, assistent og hinanden.
I tiden mellem kursusmodulerne havde jeg fornøjelse af lidt frilæsning, navnlig bogen ”at give det videre”, skrevet af sognepræst Heine Holmgaard og udgivet i 2009 af forlaget Lohse i samarbejde med Agape.
Bogen har hjerte for Bibelens to svar på spørgsmålet: ”Hvad er det største, Gud har gjort?” Ofte hører vi blot ét svar: ”At Gud sendte Jesus for at frelse os”. Men forud for det er der et andet svar: ”At Gud skabte os som det største og mest værdifulde af alt.”
Guds kærlighed møder vi først i skabelsens evangelium, dernæst i frelsens evangelium. Og vi må have begge evangelier med for rigtigt at forstå, hvem Gud er. Ud fra de to svar udfolder bogen, hvordan Gud har skabt os til at leve et diakonalt liv. Ved selve det, at vi er skabt med øjne, ører, hænder og mund, har vi alle fået evner, hvormed vi kan række værdifulde dråber af Guds kærlighed videre til andre mennesker. Det var lidt af en åbenbaring for mig at læse i bogen, at vi først møder Guds kærlighed i skabelsens evangelium.

Agape er Guds kærlighedsgerning

”Agape når livet gør ondt”. Disse ord er Foreningen Agapes logo. Ord med dybde. Når livet gør ondt, er der både brug for foreningens arbejde og det, som ordet ”agape” indeholder. På græsk findes to ord for kærlighed: Eros og Agape.
De to ord er hinandens modsætninger. Hvor eros behersker en græsk-antik verdens forståelse af, hvad kærlighed er, er Det Nye Testamente helt igennem præget af agape-tanken. Eros er begær, agape er offer. Eros er menneskets vej til Gud, agape er Guds vej til mennesket. Eros bygger på selvfrelse, agape er Guds kærlighedsgerning. Eros er egocentrisk kærlighed, agape er uselvisk. Og hvor Eros vil vinde sit liv, vover agape at miste livet.
Når kærlighed i Det Nye Testamente beskrives som agape, er der først og sidst tale om Guds kærlighed. Den blev åbenbaret for mennesker, da Gud blev menneske. Og beviset på Guds kærlighed til verden er, at Gud ofrer sin søn på korset for os syndere. Derved fremtræder en kærlighed i verden, der overgår alt andet.

Fokus på konkrete problemer

Selvværdskursets første modul – ”Begrebet selvværd” – rummede ud over en introduktion og præsentation lidt om selvværdets konstruktion.
Derefter fulgte en refleksion over den enkelte kursusdeltagers aktuelle selvværd.
Endvidere gennemgik vi lidt om opvækstfamiliens betydning for dannelsen af selvværdet.
Andet modul – ”Mit selvværd i nutiden set i lyset af fortiden” – handlede om omverdenens betydning for dannelsen af selvværdet. Vi analyserede vores tidlige relationer og så på, hvordan de har påvirket vores tanker og adfærd i dag, og ikke mindst, hvordan vi nu overtager ansvaret for os selv.
Tredje modul – ”At bryde gamle mønstre” – havde fokus på konkrete problemer i forbindelse med lavt selvværd.
Vi skulle identificere fjenden og fik ideer og inspiration til, hvorledes vi selv kunne ændre de nuværende livsmønstre. Desuden berørtes betydningen af forsoning og tilgivelse, og vi havde en midtvejsevaluering.
Fjerde modul – ”Hvem er jeg?” – handlede om at afdække vores egne ressourcer og om, hvordan man plejer og styrker dem. Vi skulle tage vores selvbillede under lup og lære en ny mig at kende og stå ved det.
Femte og sidste modul – ”At gå ud i verden som den jeg er” – afrundede de temaer, kurset behandlede, og hver deltager havde en kort afslutningssamtale med kursuslederen.

Tak for idéen

Borddamen over for mig på hotellet Vejlefjord ved 50-års fødselsdagen i 2009 sendte jeg senere et håndskrevet takkebrev, fordi hun inspirerede mig afgørende til at tage på selvværdskursus i Foreningen Agape.
Hun skrev senere tilbage og udtrykte utrolig stor glæde over, at jeg var gået i gang med kurset. Glæde over, at det, jeg nu har fået med mig, mine oplevelser, erfaringer, viden, vil brede sig som ringe i vandet, så der er flere, der vil få noget ud af, at jeg har været på kursus.
Lad mig gøre min borddames sidste brevord til en afslutningsreplik: ”Det har også været skelsættende for mig at opdage og erfare, at der er et kæmpe evangelium i at være SKABT i Guds billede, og at være VÆRDIFULD for ham, og andre. Tænk at Gud VIL mig. Han LÆNGES efter mig. Uanset mine evner, min formåen, så ELSKER han mig. Wow!”