Flere hospicepræster, tak

Årsmøde: Hospice Forum Danmark satte åndelig omsorg og hospicepræster på dagsordenen.Præster er en mangelvare i dag. Sygehuse, fængsler og sågar virksomheder kalder på dem. Derfor er det svært at få præster til hospicer.

Forsker og teolog Niels Christian Hvidt var tilkaldt for at belyse emnet ”åndelig omsorg”. Der er brug for flere hospicepræster, sagde landsformand Tove Videbæk.

Det fortalte landsformand Tove Videbæk ved Hospice Forum Danmarks generalforsamling i Odense den 10. april.
Flere involverede parter har henvendt sig til foreningen for at få hjælp til at sætte behovet for hospicepræster på politikernes dagsorden.
– Der er rift om præsterne. Fængsler har præster, virksomheder har præster. Der er for få præster til at dække alt. Derfor er der evt. brug for, at præstenormeringen sættes i vejret, eller at der findes alternative løsninger, sagde Tove Videbæk.

Vind i sejlene

Det var en engageret forsamling, der havde sat hinanden stævne på Dalum Landbrugsskole i Odense lørdag den 10. april.
Hospice Forum Danmark har vind i sejlene i øjeblikket. Foreningen er vokset til 15.000 medlemmer. Nyt medlem er bl.a. Støtteforeningen for Hospice Sydfyn. Og der er netop etableret to nye hospicer i hhv. Bandholm på Lolland og Dianalund på Sjælland.
Og der er brug for Hospice Forum Danmarks indsats i fremtiden. En rundspørge til frivilligkoordinatorer på hospicer har vist behov for støtte og uddannelse af frivillige. Hospice Forum Danmark igangsætter et tre-årigt forløb, hvor der bl.a. oprettes et diskussionsforum på internettet med mulighed for erfaringsdeling. Ligeledes arbejdes der med et nordisk netværksprojekt.

Behov for daghospicer

Daghospicer er også på bedding. Der er hårdt brug for, at uhelbredeligt syge og døende kan komme på aflastning og få lindring og pleje.
– Vi nævner det for fonde og beslutningstagere, ja, vi nævner det alle steder. Det skal jo skrives ind i lovgivning og cirkulærer, fortalte Tove Videbæk.
Og så blev vedtægterne justeret, så gaver til lokale hospicer og foreningen Hospice Forum Danmark fremover kan trækkes fra i skat. Vedtægterne blev ændret efter Skats vejledning og forventes godkendt snart.
Regnskabet viste et negativt resultat på ca. 194.000 kr. Underskuddet et mindre end året før, og næste år er det ifølge budgettet nedbragt til ca. 50.000 kr.
Næste generalforsamling er den 9. april 2011.