Kristen litteraturkanon

Hvilke bøger er gode at læse, når det handler om tro og tvivl, kærlighed eller sjælesorg? Det har Indre Missions Ungdom fundet frem til, og resultatet er en litteraturkanon med 24 bøger.Kanonen er blevet til i et samarbejde mellem IMU og Forlagsgruppen Lohse, ProRex, Logos Media og Boedal. På IMU’s landsarrangement, Konnekt, blev litteraturkanonen sat til debat, fortæller Indremission.dk.
– Kanonen er et bud på nogle bøger, der har en vis holdbarhed og teologisk tyngde, sagde Per Ladekjær i debatten.
– Kristne har ikke brug for en rettesnor i forhold til, hvilke bøger de skal læse, fordi der så er en fare for at blive umyndiggjort og doven, mente til gengæld Johannes Korsholm.