Er nationernes intense raseri mod Israel et forvarsel om Gog-krigen?

Den verdensomspændende kritik af Israel i håndteringen af Gaza-flotillen leder tankerne hen på de sidste tider med Antikrist og den store krig mod Israel, som det jødiske folk vil vinde.Verdens hårde linie mod Israel i kølvandet på Gaza-flotillen har bragt nye tanker frem om storkrigen, der kommer, når Gog og Magog vender sig mod Israel.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, hilser på kommandosoldater i Duvdevan-enheden.

Det rabbinske råd i Judæa og Samaria udsendte en udtalelse om sagen. Der påpeger de, at Gaza-flotillen forsøgte at standse Israels maritime blokade af Gaza. Og resultatet ser ud som begyndelsen på den bibelske beskrivelsen af Gog- og Magog-processen, hvor hele verden går imod Israel. Rådet henviste til profeten Ezekiel 38 og 39.
”Du menneske, profetér videre imod Gog og sig til ham: Du fyrste over Meshek og Tubal, jeg kæmper imod dig.
Jeg vender dig om og trækker dig fra det høje nord ned til Israels højland. Der slår jeg buen ud af din venstre hånd og pilene ud af din højre. Derpå skal I alle dø, både du selv, dine hære og dine allierede, og I skal blive til føde for rovfugle og vilde dyr.” (Ezekiel 39, 1-4)

Er Iran, Rusland og Norden med i slaget?

Mange lande vil gå mod Israel. Rabbinerne påpeger, at et af landene, som er med i stormløbet mod Israel, er Persien, som i dag er det moderne Iran.
Det muslimske lederskab i landet forsøger at gøre alt for at producere en atombombe og langtrækkende raketter. Præsident Ahmadinejad har ikke lagt skjul på, at han ønsker at udslette staten Israel.
Mange mener, at dette endetidsslag vil blive ledet af Rusland, som kan være rytteren på den røde hest. Med sig har han også Togarma-folket fra det yderste Nord, som enkelte mener kan være Norge og Sverige, men ikke Finland, som tilhører et andet folkeslag.
Set i dette perspektiv er det måske ikke så underligt, at Norge og Sverige nu raser mod Israel og det jødiske folk. Man kan spørge, om også nordmænd og svenskere øver sig til det store slag, selve Gog- og Magog-krigen.

Israel vil vinde

Det Rabbinske Råd for Judæa og Samaria, som blev oprettet af rabbiner Zalman Melamed i Beit El, påpeger, at den dramatiske flotille-sag og de internationale reaktioner har skabt intense følelser og en usædvanlig enhed blandt jøder i Israel.
Rådet er ikke bekymret. De henviser til 4. Mosebog 23, 9 som siger, at Israel skal være alene. Desuden påpeger de, at Gog-hoben vil tabe krigen, og den vil medføre den tredje og endelige forløsning. (Ez. 39, 1-4, 25-29)

Antikrist

For den troende er det interessant at granske Skrifterne for at forsøge at finde ud af lidt mere om, hvornår Gog- og Magog-krigen kommer. Bibellærer Johan Henrik Jørgensen mener, at denne krig ikke kan komme, så længe de troende er på jorden, men først efter bortrykkelsen af menigheden (1. Thessalonikerbrev 4, 16-17). Han henviser til 2. Thes. 2, 3:
”Lad ikke nogen vildlede jer. Før Herrens Dag kommer, bliver der et stort oprør mod Gud, og Det onde Menneske (Antikrist), som er dømt til fortabelse, vil komme frem af sit skjul…”
Læser man kapitel fire og fem i Johannes’ åbenbaring, ser man, at det foregår i himmelen. Dette kan være et billede på den troende menighed, som er rykket op til Gud.
I Johannes’ Åbenbaring kapitel seks begynder den 70. profetiske år-uge. Der fremstår rytteren på den hvide hest (Antikrist), som er en imitation af Jesus i Johannes Åbenbaring kapitel 19. Antikrist sender kraftig vildfarelse, så folk tror på løgnen.

Kommunisme, islam og falskt gudsliv

Han siger fred og ingen fare. Så kommer der en kort periode med angivelig fred. Da kommer rytteren på den røde hest, og rød er blodets farve. Man tror, at denne rytter er Gog-fasen, med en vestlig konstellation, hvor både kommunisme, islam og falskt gudsliv er med. Gud lægger kroge i kæberne og trækker dem ned til Israel for at holde dom.
”Så gør han holdt og slår lejr mellem havene tæt ved tempelbjerget i Jerusalem. Men han går sin undergang i møde, og da er der ingen, som vil hjælpe ham.” (Daniel 11, 45).
Efter at Gog og Magog har fået sin dom, åbnes der for den store trængsel, som ingen har set mage til. Det er en krig i himmelen. Ærkeenglen Mikael kæmper mod Dragen og kaster ham ned på jorden. Da skal Satan gå ud i stor vrede i tre og et halvt år.
Det ender med, at Jesus kommer tilbage på Oliebjerget og opretter Riget for Israel, selve Tusindårsriget.