Forsøg på at bryde blokale forløb fredeligt

Ved middagstid idag var der paany lagt op til et drama i Middelhavet 55 km udfor Gaza-stribens kyst, mens et nyt skib med noedhjaelp til Gaza – det irske fartoej ”Rachel Corrie” – var paa vej dertil; skygget af israelske flaadeenheder.Det blev til en nervepirrende fastlaast stilling, der varede fra fredag aften til loerdag middag. Ingen af paterne syntes at ville give sig. Den israelske flaade beordrede flere gange ”Rachel Corrie”s kaptajn til at aendre kurs og ikke sejle til Gaza, men til den naerliggende israelske havn, Ashdod, hvor lasten af noedhjaelp ville blive videresendt over land til Gaza.

Kaptajnen ignorerede imidlertid ordren – og saa havde israelerne intet andet valg end at borde skibet. Israelerne vil fastholde den soevarts blokade af Gaza af frygt for, at vaaben vil blive smuglet dertil og brugt mod Israel, heriblandt langtraekkende raketter, der kan naa hele landet – og at Iran faar en fremskudt post her.

I store dele af verden holdt man vejret og fulgte situationen, som den udspilllede sig paa havet. Israelske commandosoldater bordede skibet, hvorfra man forinden havde meddelt, at man ikke ville goere modstand. – og saa sejlede ”Rachel Corrie” til Ashdod med israelske commandosoldater ombord og fulgt af de israelske flaadefartoejer.

Den oeverstkommanderende over den israelske flaade, admiral Eliezer Marom, fulgte naertoperationen i alle dens faser.

Hvad der skete, da den israelske styrke bordede skibet, vides endnu ikke. Det maa formodes, at israerlen udviste stor forsigtighed for ikke at komme i samme situation som for fem dage siden, da israelske commandos stormede det tyrkiske fartoej ”Mari Marmara”. Man oenskede ingen gentagelse af sitruationen, hvor israelerne var daarligt forberedt paa at moede en saa staerk modstand, som de kom ud for, i form af maend bevaebnede med knive, koeller og oekser.

Ni tyrkiske pro-palestinensiske aktivister blev draebt af de israelske soldater, som aabnede ild , da de mente, at de var i livsfare. For Israel var dette noget naer en ”public relations-katasrofe”, da en stod del af verden fordoemte dette

Talsmanden for en velkomstkomite i Gaza, Amjad al-Shawa, siger, at et antal israelske flaadeskibe omringede ”Rachel Corrie”.

Komiteens koordinator, Rami Abdo, beskylder Israel for forsaetligt at afbryde kommunkationen med skibet. Han fremhaevede, at flere fremtraedende maend fra Malaysia, heriblandt parlamentsmedlemmer, var ombord..


Artiklen fortsætter efter annoncen:Til forskel fra det tyrkiske skib, der havde omkring 600 aktivister ombord, havde ”Rachel Corrie” blot 11 passagerer, hvis faerd hovedsageligt var sponmsoreret af den Cypern-baserede ”Befri Gaza Bevaegelse”, som tager afstand fra vold.

Blandt de ombordvaerende var den irske Nobel-fredsprisvinder Mairead Corrigan, som har udtalt, at gruppen ikke ville yde modstand mod israelske styrker.

– Vi vil sidde ned, og de vil sikkert arrestere os, men der bliver ingen modstand, udtalte hun i et telefoninterview.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fra Washington rapporteres, at talsmanden for det amerikanske udenrigsministerium, P. J. Crowley, siger, at USA har vaeret i kontakt med mange regeringer, inkl den irske og den israelske, om situationen.
– Alle oensker at undgaa en gentagelse af den tragiske episode, siger Crowley.