Isarel lemper på blokade af Gaza

Mens det irske skib ”Rachel Corrie” er paa vej til Gaza-striben medbringende noedhjaelp, og det kan ventes, at israelske commandostyrker vil borde skibet og omdirigere det til havnen i Ashdod, oplyses det nu, at statsminister Binyamin Netanyahu har besluttet at lempe noget paa den soevarts blokade af omraadet.Blokaden over land fra Israel vil imidlertid ikke blive aendret.

En israelsk talsmand oplyser, at Israel i de sidste maanede har oeget omfanget af gods til Gaza over land med 30 procent og tilladt flere slags varer at naa frem.

Netanyahu har hidtil modsat sig et internationalt pres om helt at ophaeve blokaden, men menes at have indvilliget i en lempelse af soevarts transporter efter staerk amerikansk pression. Lempelsen skal omfatte tilladelse til at sende civilt gods til Gaza og involvering af international inspektion af varerne for at sikre, at de ikke omfatter vaaben.

Der er nu fremkommet flere oplysningr om den modstand, de israelske commandostyrker oplevede ved bordingen af det tyrkiske skib ”Mavi Marmara” sidste weekend. En videofilm afsloerer, at de foerste fire soldater som firede sig ned paaskibets daek fra en helikopter blev angrebet med oekser, stave og knive, og at en aktivisterne havde vristet en pistol fra en soldat og sigtede paa ham. Det lykkedes imidlertid for en af soldaterne at skyde manden med pistolen. Dette skete 20 sekunder efter at den foerste soldat landede paa daekket.

Saa ankom endnmu en helikopter med flere commandos. Pludseligt opdagede den israelske styrke, at tre commandosoldater fra den foerste gruppe var forsvundet. De var, bevidstloese, blevet trukket ned under daekket, men de kom til bevidsthed efter kort tids forloeb og kunne slutte sig til deres kamp-enhed.

Imens naermer skibet ”Rachel Corrie”sig stadigt mere Gazas kyst. Ingen har nogen anelse om,.hvad der vil ske, naar fartoejet bliver raabt an af israelske flaadefartoejer.Ledere blandt de ombordvaerende aktivister har anmodet den israelske regering og Israels FN-ambassadoer om at give frit lejde for skibet, saa det kan sejle til Gaza med dets last af noedhjaelp. De har meddelt, at deres hensigter er fredelige.