Hvor blev korset af…?

Hvis en ankesag om religiøse symboler ved den europæiske menneskerets-domstol falder sådan ud, at dommen fra første instans stadfæstes, så mener 37 juraprofessorer, at 17 lande bliver nødt til at fjerne korset i deres nationale flag.Ja, man tror det er en aprilsnar, men nej.
Så langt er vi nået i den verdsliggørelse af staterne, som den tidl. statsminister Fogh proklamerede med ordene ”religionen ud af det offentlige rum”.
Menneskerettighedsdomstolen er blevet spændt foran et ateistisk felttog imod religionen.
Det begyndte i 2009 med, at en kvinde klagede over, at hendes døtre i en italiensk folkeskole kunne se krucifikser med den korsfæstede Jesus.
Menneskerettighedsdomstolen gav kvinden medhold, hvilket betyder, at korsene skal fjernes, fordi de repræsenterede en religiøs påvirkning gennem deres symbolik. Sagen er nu anket til Menneskerettighedsdomstolens sidste ankeinstans.
Men, som chefredaktør Lisbeth Knudsen fra Berlingske Tidede skriver i en lederartikel den 13. juni:
”…det skal ikke være op til syv dommere i Menneskerettighedsdomstolen at tage stilling til, hvad der skal hænge på væggen i en dansk folkeskole, om vi kan have en Kristus-figur i vores danske pas, eller hvordan vores nationale flag skal se ud.”
Og hun tilføjer:
”Domstolen burde overhovedet ikke begive sig ind på et område som det her. At dømme for retten til ikke at blive fornærmet over at kunne støde på et religiøst symbol i det offentlige rum, det åbner en ladeport for absurde sagsanlæg mod alle typer af religion.”

Det er på høje tid, at vi kristne tager kampen op imod de mange intolerante forsøg på at indskrænke vores religiøse ytringsfrihed.
Brug din frihed til at vise korset og fortælle om din tro offentligt! Hejs flaget for Jesus!

Af redaktør Henri Nissen