Krisen gav mig et nyt perspektiv

Folketingsmand Per Ørum Jørgensen har oplevet, at alkoholbehandlingen kom til at sætte en ny dagsorden for hans liv.- Jeg var grædefærdig, da jeg blev taget for spirituskørsel. Jeg brød sammen. Jeg var fyldt med skyld og skam. Kravlede nærmest langs husmurene. Det var så forfærdeligt, siger Per Ørum Jørgensen åbent om den svære tid.

Per Ørum Jørgensen ønsker, at være med til at bringe mere fokus på de kristne holdninger og værdier i Folketinget.

– Derfor gik jeg også straks i behandling. Min kæreste fandt på nettet et sted ved Viborg, hvor jeg kunne komme i behandling med Minnesotakuren. Jeg var på et 5 ugers intensivt kursus. Det var hård tid. Det var meget personligt og vendte op og ned på mange ting – også i forhold til det åndelige og jeg mærkede en stor udfordring.
– Jeg er nu i gang med 6 måneders efterbehandling med fremmøde hver anden uge. Jeg har i dag slet ikke lyst til alkohol. Det rører mig ikke, hvis der er folk i mine omgivelser, der drikker øl eller rødvin, men jeg skal ikke have noget. Til gengæld generer det mig, hvis der er vinglas ved min kuvert på hotel eller restaurant, men det er mest af forfængelighed. Folk omkring mig skal ikke have anledning til at tænke: ”Er han nu plumpet i igen?”

Ydmyghed og tak

Per Ørum Jørgensen fortsætter:
– Jeg har en lille bøn, jeg beder hver dag i forbindelse med en andagt. Skyld og skam er skiftet ud med ydmyghed og taknemmelighed. Jeg er glad for, at jeg har fået øjnene op for det. Og jeg har allerede oplevet, at andre er startet på Minnesotakuren på grund af min åbenhjertighed omkring mit problem.
– Jeg har set folk komme helt gule i hovedet til centret, syge med risiko for at dø, og jeg har set de samme mennesker, forlade centret med et smil på læben og familien i hånden.
– Vi skal jo være opmærksomme på, at alkoholikerens familie bliver medalkoholikere og lider under det.
– Der er ca. 500.000 alkoholikere i Danmark og kun ca. 3000-4000, der årligt går på kur og bliver tørlagte.
– Den viden, vil jeg tage med i mit politiske arbejde i en indsats for at hjælpe med at ændre folks hverdag.

Tavlen er vasket ren

I mandags besluttede Per Ørum Jørgensen at skifte fra løsgænger i Folketinget til Kristendemokraterne.
Udfordringen har spurgt KDs landsformand, Bjarne Hartung Kirkegaard, hvordan han har det med, at Per Ørum Jørgensen nu repræsenterer Kristendemokraterne i Folketinget og hvordan han har det med alkoholsagen.
– Jeg glæder mig meget over Pers beslutning og hilser ham varmt velkommen. Det giver Kristendemokraterne en platform i Folketinget igen, hvorfra vi kan føre værdipolitik med vægt på de etiske værdier.
– Med hensyn til alkoholproblemet, så er det jo et afsluttet kapitel, og hvis ikke vi skulle kunne tilgive, hvem skulle så kunne. Tavlen er vasket ren og vi glæder os til partisamarbejdet med Per, siger Bjarne Hartung.

Vokset op i
et præstehjem

Per Ørum Jørgensen er vokset op i et præstehjem. Hans far blev også provst og var i nogle år formand for Indre Mission og bruges stadig som taler i mange IM-sammenhænge, ligesom han er rejseleder. For nylig var han i Oberammergau med en stor gruppe.
Per Ørum Jørgensen siger til Udfordringen:
– Jeg har aldrig selv været direkte involveret i Indre Mission, men jeg har oplevet IM på nærmeste hold og kan bevidne, at bevægelsen ikke er sådan, som mange opfatter den. Jeg har mødt masser af kærlighed og varme og kan slet ikke genkende IM, som de beskrives i Hans Kirks bog ”Fiskerne”. Jeg er vokset op i et hjem, hvor mennesker kunne møde sjælesorg, forståelse og socialt engagement. Kirken har en meget stor værdi – også på det område.

Respekt for kirken

– Mit kirkelige ståsted er helt klart Folkekirken og jeg har flere gange hevet i håndbremsen, når man har villet ændre på Folkekirkens forhold.
– Jeg synes, det er vigtigt, at vi bevarer en stærk folkekirke. Jeg har ind imellem set skævt til Kristendemokraterne, når de har talt om en kirkeforfatning som opfyldelse af Grundlovens § 66, men her har jeg bevæget mig. Jeg kan jo se, at der er sket et skred. Hvis der ikke er respekt i Folketinget og folkestyret, så bør vi ændre forholdet. Og vi må jo erkende, at der er flere ateister i Folketinget, der ikke har den respekt. Folketinget har bevæget sig derhen, at vi bør tale om en kirkeforfatning, for at beskytte kirken. Når Folketinget ikke længere respekterer ritualerne – som i debatten om vielse af homoseksuelle – så må vi tage spørgsmålet om en kirkeforfatning op.

Vil foreslå en
værdikommission

Kristendemokraterne har tidligere stillet forslag om nedsættelse af en værdikommission og på pressemødet mandag, hvor det blev kendt, at Kristendemokraterne igen er i Folketinget, lagde Per Ørum Jørgensen vægt på, at forslaget tages frem igen.
– De etablerede partier har glemt værdikampen, siger Per Ørum Jørgensen.
– De har glemt ord som næstekærlighed, ansvarlighed og hele forvalterskabstanken.
– Jeg er rystet over regeringens genoprettelsespakke. Jeg er rystet over Dansk Folkepartis bevæggrunde for at skære i børnechecken, tolkebistand for nydanskere og beskæringen af u-landsbistanden. Det taler om et helt andet menneskesyn, end vi har i Kristendemokraterne. Det er også en udansk tankegang.
– Lad mig sige det klart: Vi ønsker ikke at vælte den nuværende regering, men vi kan ikke støtte sådanne forslag. Sådanne forslag må vi stemme imod – og så kan regeringen risikere at vælte sig selv og være nødt til at udskrive nyvalg.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Valgte med hjertet

– Jeg har valgt med hjertet, siger Per Ørum Jørgensen.
– Jeg har haft flere valgmuligheder, men det har været helt centralt for mig, at jeg værdimæssigt og menneskeligt kan stå 100 procent inde for den førte politik, og efter adskillige samtaler med ledelsen i KD, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg er havnet på den rette hylde.

KD i Folketinget
efter næste valg

– Det er mit håb, at jeg fra Christiansborg kan yde et væsentligt bidrag til at bringe mere fokus på de kristne holdninger og værdier, så vi ved at skabe politiske resultater kan sikre KD en plads i Folketinget efter næste valg.
– Danmark har brug for et parti som Kristendemokraterne til at genrejse værdidebatten i Danmark, så det intolerante og overfladiske bliver udfordret af ægte danske værdier som næstekærlighed, ansvar og respekt for mennesker, naturen og fællesskabet.
– Vi har et ansvar for hvilket samfund, vi vil videregive til vore børn og børnebørn – ikke bare i fysisk forstand, men også i etisk forstand.
– Jeg glæder mig meget til at tage fat på de udfordringer, der venter.
– Vi skal være Folketingets etiske vagthund, Udkant-Danmarks stemme – og vi vil bidrage til, at der føres en ambitiøs klima- og miljøpolitik.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med Per Ørum Jørgensen har KD pludselig fået kontor på Christiansborg.