Menighedsråd er tilfredse med stifternes service

De fleste menighedsråd er tilfredse med administrationen i de forskellige stifter, viser en undersøgelse blandt 1000 menighedsråd.Fire ud af fem menighedsråd udtrykker tilfredshed eller meget tilfredshed med stiftsadministrationernes service. Undersøgelsen er gennemført henover årsskiftet 2009/2010.
Stiftsadministrationerne søger at forbedre byggesagsbehandling, svartider og synlighed, hvor tilfredsheden har været lavest. Der vil blive gennemført en opfølgende undersøgelse inden for 2–3 år for at vurdere, om initiativerne har haft effekt.