Missionsfest i Århus

16.-25. oktober 2010 holdes den tredje Lausanne-kongres om verdensmission i Cape Town, Sydafrika.Som optakt til denne kongres afholder Evangelisk Alliance, Dansk Missionsråd og Menighedsfakultetet en ”Lausanne-dag” onsdag d. 6. oktober på Menighedsfakultetet i Århus. Lausannebevægelsen er en evangelisk kristen bevægelse, stiftet 1974 ved Den Internationale Kongres for Verdensmission i Lausanne, hvor Billy Graham var initiativtager.
En del af dagen i Århus vil stå i teologiens tegn med foredrag af bl.a. Birger Nygaard, Evangelisk Alliance, Jonas Jørgensen, Dansk Missionsråd, og Sune Skarsholm, Dansk Ethioper Mission.