Indre Mission vil forfriske forkyndelsen

I Indre Mission skal man altid kunne møde en forfriskende, Kristus-centreret og frigørende forkyndelse, siger bevægelsens generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen.På det seneste har IM fornyet rammerne – nu skal indholdet gås efter i sømmene, skriver han i Indre Missions Tidende:
– Hvis ikke evangeliet bliver forenet med tiden og tilhøreren, så sker der næppe nogen åndelig fornyelse. Vi har brug for forkyndere, der er forankrede i Guds ord, og som evner at formidle i et nutidigt sprog.
Derfor har IMs ledelse besluttet at afsætte ressourcer til at opgradere forkyndelsen, så den er ”uden floskler og vækker genklang hos nutidsdanskeren”.