Folkekirken får færre medlemmer i København

I mange af Københavns sogne er de fleste børn og unge ikke medlemmer af folkekirken. Det skyldes bl.a., at folk venter med at døbe deres børn, mener forsker.Folkekirkens medlemstal i København er faldet fra 80 til 64 pct. af befolkningen på 20 år. Og i flere sogne er flest børn nu ikke medlem af kirken.

Færre børn bliver døbt, og kirkerne står tomme. Eller gør de? Forældre vil lade børnene vælge dåben selv, og frikirker og migrantkirker bugner af medlemmer.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
I tre sogne er medlemstallet nu under 50 procent. Tingbjerg Sogn i København har færrest medlemmer, kun 27 procent af borgerne. Blandt de helt små på 0 til 4 år er kun 47 børn medlem af kirken, mens 537 børn ikke er medlem, oplyser Kristeligt Dagblad.

Børn skal vælge selv

De lave tal i København skyldes ikke blot indvandring af folk med andre religioner eller danskernes verdsliggørelse.
Religionssociolog Ina Rosen har skrevet en ph.d.-afhandling om danskernes religion og mener bl.a., at det lave medlemstal i Københavns Stift kan skyldes, at især veluddannede folk i storbyerne ønsker, at deres børn skal vælge selv:
– Alt peger på, at de veluddannede ikke vil træffe valget på deres børns vegne og pådutte dem en særlig livsanskuelse. Derfor bliver de ikke døbt. Børnene må selv tage stilling, når de når konfirmationsalderen eller senere, siger hun til Kristeligt Dagblad.
Og faktisk vælger et stigende antal forældre barnedåben fra. Samtidig vælger et voksende antal danskere at blive døbt. Blot i 2009 meldte 2800 voksne sig ind i folkekirken. Tallene fra Danmarks Statistik viser, at jo længere man kommer mod vest i Danmark, jo større procentdel af befolkningen vil være medlem af folkekirken. I mange jyske sogne er 9 ud af 10 mennesker medlem af folkekirken.

Indvandrere fylder kirker

Tallene medtager ikke de mange frikirker. Allerede i 1991 viste en undersøgelse, at hver fjerde kirkegænger i Danmark går i en af landets 325 frikirker. Og i København er der siden opstået mange såkaldte migrantkirker. I dag er hver tredje kirkegænger i hovedstaden indvandrer.
Immigranter starter en ny kirke hver måned, viser tal fra Kirkernes Integrationstjeneste. Der er således 212 migrantkirker i Danmark.
/sl