Udgangspunkt: ’Jeg er elsket!’

Vores liv kan ændre sig, når vi møder verden, sikre på Guds kærlighed til os.Mit liv får et andet perspektiv, når jeg tager ”jeg er elsket-identiteten” på!

Coach Marianne Leer møder livet hvilende i Guds kærlighed.

I min ejendom kommer der en mand og vasker trapper. Jeg kommer ud i opgangen den dag, hvor han har vasket trappen, og hele opgangen dufter af nyvasket gulv. Jeg opdager ret hurtigt, at gulvmåtterne ligger væk fra dørene og synes, det er sjovt, da han plejer at lægge måtterne ind igen, men jeg tænker, at han nok bare har glemt at lægge dem på plads.

Jeg smutter ned ad trapperne, og på næste plateau er måtterne også væk fra dørene. Jeg lægger dem på plads og smutter videre ned, men jeg kommer ikke så langt, før jeg opdager manden, som stadig er ved at feje, og jeg indser derfor, at han slet ikke er kommet til dét at lægge måtterne på plads, da han endnu ikke har vasket gulvet. Jeg siger ”ups”, hvortil han, med en vred tone, siger: ”Hvad har du gang i?” Jeg smutter hurtigt op ad trapperne, for at hive alle måtterne ud fra dørene igen.
Da de er lagt ud, smutter jeg ned igen og forbi manden, og jeg siger til ham: ”Jeg troede du var færdig, fordi det dufter så godt i hele opgangen.” Manden mumler et eller andet, jeg ikke kan høre, men da jeg kommer ud af døren, tænker jeg: hvor ville min oplevelse have været anderledes, hvis jeg havde troet, at jeg ikke var god nok, fordi jeg havde flyttet måtterne på plads, før der var blevet vasket. Da ville jeg ikke have snakket med manden, men ville i stedet have tænkt: hvordan kommer jeg nemmest forbi ham uden at blive opdaget, så jeg ikke skal opleve, at han synes, jeg er besværlig?

Men den dag erfarede jeg, hvordan mit liv er anderledes, når jeg, i dette tilfælde, møder manden med en følelse af, at jeg er elsket. Hans vrede kunne ikke hive mig ud af den virkelighed, at jeg er elsket. Han måtte derfor gerne være vred, men jeg vil altid være elsket!

Jeg vælger dagligt at gå ind i den virkelighed, at jeg er elsket, og min hverdag former sig på baggrund af denne sandhed. Dette er den virkelighed, jeg arbejder på at leve ud fra, selvom det indimellem er en større udfordring, end jeg kan leve op til.