Sådan indsluses nydanskere

Kirke og migration – 10 principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration er en lille anvendelig pjece om metoder og værdier i kirkernes integrationsarbejde.
De er udarbejdet af indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, Apostelkirken, Thyra Smidt, leder af Mødestedet på Nørrebro, freelancejournalist Bent Dahl Jensen og Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center.