Tutu trækker sig tilbage – men fortsætter at arbejde

Biskop Tutu

Fredspristager i 1984. To år senere skrev han historie ved at blive den første sorte sydafrikanske anglikanske ærkebiskop i Cape Town. En af apartheidsystemets skrappeste kritikere og en indflydelsesrig meningsdanner, der stadigvæk vækker beundring over hele verden. Desmond Tutu har livet igennem været en meget aktiv mand – men nu trækker han sig tilbage fra det offentlige liv og går på pension.
Det var i forbindelse med den for nylig afholdte 79-års fødselsdag, at biskop Tutu startede sin ny karriere som pensionist, selv om han allerede i juli måned offentliggjorde, at han ville lægge en dæmper på aktiviteterne, fordi hans skema var blevet for hårdt.
Tutu blev præsteviet i 1960 og gjorde sig straks et navn som en af apartheidregimets mest frimodige kritikere. Som ærkebiskop voksede hans internationale indflydelse, og ordet retfærdighed blev nærmest synonym med hans navn. Senere blev han formand for Kommissionen for Sandhed og Forsoning, som blev oprettet for at kortlægge den krænkelse mod menneskerettigheder, der fandt sted under apartheidregimet. Kommissionen har i øvrigt dannet skole inden for konfliktløsning i resten af verden.
Selv om Desmond Tutu drosler ned arbejdsmæssigt, vil han, ifølge www.christiantoday.com, blive ved med at arbejde for sandhed og forsoning inden for The Elders, en gruppe prominente ledere, der arbejder for at løse konflikter i hele verden.