Formålsløs ødelæggelse ryster engelsk metodistmenighed

Metodistkirken i BIrkenshaw blev for nylig udsat for hærværk. Foto: Stephen Armstrong

”Det, som menigheden synes er det mest chokerende, er formålsløsheden i det hele.”
Sådan lyder kommentaren fra pastor Graham Edwards, efter at metodistkirken i den lille landsby Birkenshaw, ikke langt væk fra Bradford i det nordlige England, for nylig blev vandaliseret.
I nattens mulm og mørke afbrændte hærværksmændene bibler, stole og salmebøger blev hhv. slået og revet i stykker, et krucifiks blev revet ned fra væggen, og teknisk udstyr blev ødelagt.
Man skønner, at den voldsomme ødelæggelse vil koste den lille menighed – som blot har 60 medlemmer – ca. 2.000 pund.
Ifølge www.christiantoday.com fortæller pastor Edwards, at menigheden er dybt rystet, og at alle har svært ved at forstå, hvordan man uden nogen som helst grund vil ødelægge og vandalisere.
Men han siger også, at selv om hele menigheden lige nu er både chokeret og meget ked af det, vil man på ingen måde dvæle ved det skete.