Hold fast ved Udfordringen

Efterhånden er denne avis udkommet i 38 år, heraf næsten 25 år som ugeavis. Men den er ingen selvfølge…Økonomien er blevet meget vanskeligere. For nogle år siden ændrede Fogh-regeringen pludselig portoreglerne, så vi måtte skaffe en million ekstra om året! Selv om vi i stedet fik en godtgørelse på ca. 400.000 kr., har vi ikke haft råd til de medarbejdere, vi havde brug for. Vi har slet ikke de samme ressourcer som andre medier. Vi må ofte klare os med nødløsninger, som er svære at leve med ud fra en journalistisk vurdering. Og det føles ind imellem som et mirakel, at avisen udkommer uge for uge.
Nu skruer postvæsnet så igen op for udgifterne – fra nytår skal vi betale ca. 100.000 kr. ekstra.
Det skal vi også nok klare – på en eller anden måde. Vi tjener fx en del hjem på at sælge bøger – både egne udgivelser og andre forlags.
Men vi har det sidste års tid oplevet, at mange har opsagt avisen ”fordi vi skal jo spare”. Det kan være svært at forstå, at der ikke er plads til en udgift på 548 kr. årligt i et husstandsbudget på måske en halv million kr. For det er som regel ikke de ”fattige”, der siger avisen op.
Hvis vi af frygt for krisen sparer på de små ”kristne udgifter”, risikerer vi da først at komme i krise…
Men Udfordringen har altså netto mistet ca. 500 abonnenter, og det kan naturligvis mærkes. Denne afgang er vi nødt til at have stoppet – nu. Hvordan?
1) Ved selv at holde fast ved avisen. 2) Ved ikke at være alt for mange, der deles om avisen, men tværtimod opfordre andre til at få deres eget abonnement. Og 3) ved at give gave-abonnementer her op til jul til venner, voksne børn og gamle forældre.
Og så det allervigtigste, som også er temaet for flere artikler i dette nummer: Bøn. Vi skal bede for avisen.
Gud har velsignet indtil nu på en fantatisk måde, så det gør han nok også fremover. Men vi skal jo bede om det for at udløse velsignelsen.
Hvis du vil bede for Udfordringen, så send en mail til forbedere@udfordringen.dk
(Hvis du tidligere har tilmeldt dig, og ikke får svar, så er din mailadresse nok forældet og mailboxen fyldt op…)

Af redaktør Henri Nissen