Kristne irakere får massiv opbakning

Muslimsk leder advarer om, at de kristne i Irak er tæt på udryddelse. Syrisk-Ortodoks biskop taler om et folkemord. En appel i Sverige har samlet underskrifter fra kirkefolk og politikere.Den kristne minoritet i Irak er ved at blive udslettet. De amerikansk-ledede styrker og den irakiske regering er derfor nødt til at give dem bedre beskyttelse.

Navaid Hamid fra Sydasiens råd for minoriteter og muslimsk leder.

Opfordringen kommer fra en muslimsk leder, og efter massakren i en kirke i Bagdad for nylig er der flere rundt om i verden der kræver, at udvisningerne til Irak må stoppes.
Angrebet i Bagdad, hvor fem bevæbnede mænd trængte ind i Vor Frue af Befrielsens kirke midt under en gudstjeneste og med koldt blod dræbte 52 mennesker, har vakt en international bølge af protester. Det irakiske blodbad fordømmes ikke kun af kristne ledere – fra paven i Rom til leder af Missionskirken i Sverige – men også af muslimske ledere, heriblandt Navaid Hamid fra Sydasiens råd for minoriteter.

Er nu tæt på udryddelse

”Aldrig nogensinde før har minoriteter i Irak været så udsatte. De kristne i landet betaler en høj pris for deres tro, og de en nødt til at leve i frygt som følge af angreb, hvis brutalitet er uden fortilfælde”, sagde han for nylig til www.christiantoday.com, og tilføjede, at de kristne i Irak er tæt på udryddelse.
Den syrisk-ortodokse ærkebiskop i London, Athanasios Dawood, er fuldstændig enig med Hamid.

Vi må forlade Irak

Ifølge BBC News taler han om, at der er ved at ske et folkemord, og at der ikke længere er plads til kristne i Irak.
”Tidligere plejede de at slå én ad gangen ihjel, men nu drejer det sig om snesevis. Derfor er vi nødt til at forlade landet. Ellers vil de gøre en ende på os alle”, sagde han ifølge den svenske kristne avis Dagen i forbindelse med en gudstjeneste.
I Sverige er der ca. 80.000 kristne irakere. 18.000 skønnes at bo i Södertälje. På trods af at de kristnes vanskelige situation i Irak i lang tid har været en kendsgerning, har flygtninge ikke kunnet garanteres beskyttelse i Sverige. En beslutning, der giver alle kristne irakere opholdstilladelse, ville kræve, at en svensk domstol slår fast, at der i landet foregår en indbyrdes krig. Ifølge Migrationsverket, som er den svenske centrale udlændingemyndighed, skal der tages særlig hensyn til udsatte minoriteter.

Mange mistede en ven

Anders Wejryd, ærkebiskop i Svenska Kyrkan, har underskrevet appellen.

Den katolske biskop i Sverige, Anders Arborelius, har gentagne gange, og ofte sammen med andre kirkelige ledere, appelleret til myndighederne om at give de kristne irakere opholdstilladelse.
Ved angrebet i Bagdad for nylig var der mange af irakerne i Södertälje, der mistede et medlem af familien eller en ven.
En af de dræbte var en 27-årig præst, der sidste sommer arbejdede netop i Södertälje. Dette er noget, der har vakt en bølge af forskellige sympatiaktioner i Sverige. Fx. har avisen Dagen igangsat en appel om, at udvisningerne til Irak må stoppes, og et voksende antal kristne ledere har tilsluttet sig kampagnen.
Blandt dem, der har underskrevet listen, findes repræsentanter fra den Syrisk-Ortodokse Kirke, den Katolske Kirke, Svenska Kyrkan, Pinsekirken, den Evangeliske Frikirke, Frelsens Hær, Livets Ord, Baptistkirken, Alliancemissionen, den Koptisk-Ortodokse Kirke Kirke i Skandinavien og Missionskirken. Men der er også repræsentanter fra de politiske partier: Miljøpartiet, Vänsterpartiet (det tidligere kommunistiske parti), Folkpartiet og Kristdemokraterne. Den enkelte kan også underskrive listen, som kan ses på www.dagen.se