Nu går det påny opad for immigrationen til Israel

Efter otte års nedgang går det nu påny opad for immigrationen til Israel.Indvandrerorganisationen “Jewish Agency” meddeler, at antallet af immigranter i det jødiske år 5770 (der sluttede for to måneder siden) nåede op på 17.880 – en stigning på 18 procent sammenlignet med året før.

Indvandringen var hovedsagelig fra velstående lande som England, USA og Canada. Fra Australien og New Zealand ankom 220 immigranter – det største antal fra disse lande siden 1980’erne.

Immigrationen fra ex-Sovjet og Øst-Europa var på 7.340, en 16 procents stigning i forhold til det tidligere år.

Fra Syd-Amerika og andre spansk-talende lande kom 1320 indvandrere. Antallet af immigranter fra Etiopien var på 1320, sammenlignet med blot 130 året før – en følge af den israelske regerings politik om lempelse af immigrationen af den såkaldte “Falashmura”-gruppe.

Der kom også imigranter fra så forskellige lande som:

Thailand, Hong Kong, Ny Caledonien, Japan, Tunesien, Mauritius, Nigeria, Kenya, Rwanda, Malawi, Angola og Uganda, oplyser “Jewish Agency”.

Øgningen menes at være forårsaget af dels den globale økonomiske nedgang, dels en stigende antisemitisme.

“Jewish Agency”s formand, Natan Sheransky – nok den kendteste af alle indvandrere – siger:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Stigningen er især opstemmende på baggrund af en kampagne af deligitimering af Israel verden over i disse dage. Hver immigrant er en bro mellem deres samfund i disporaen og deres gamle-nye hjemland, Israel.

Biblen

Jødernes dramatiske tilbagevenden til deres land efter 2000 år i diasporaen er omtalt i Biblen, således:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dette siger Gud Herren: Jeg vil hente Jer fra folkene og samle Jer fra alle landene og bringe Jer til Jeres eget land. (Ezekiels Bog, 36:24)

Ifølge en af Israels kendteste demografer, professor Sergio DellaPergola, fra Det hebraiske Universitet i Jerusalem, viser Israels jødiske befolkningstal en procentvis stigning i forhold til antallet af jøder rundt om i verden. Det jødiske befolkningstal i Israel udgør nu 43 procent af den globale jødiske befolkning.

Han siger, at der nu er en tendens til større jødiske familier i Israel, sammenlignet med fødselsraten hos jøder i diasporaen. Dette skyldes flere faktorer – den høje fødselsrate hos ultra-ortodokse jøder og en almen følelse hos israelere af at opleve en relativ stabil økonomisk situation.

Ved begyndelsen af det jødiske år 5771 havde Israel en befolkning på 7.645.000, hvoraf de 75 procent er jøder. Den jødiske fødselsrate er 2.9 børn pr. familie – den højeste i mange år. Dette kan sammenligvis med et gennemsnit af under to børn pr. familie i jødiske familier i andre udviklede lande, siger DellaPergola.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Om stigningen i immigrationstallet siger han:

– Skønt antallet af immigranter er relativt lavt sammenlignet med tidligere år, er det højere end sidste år og viser indflydelsen af den problematiske økonomiske situation i verden og den ubehagelige følelse af antisemitisme og anti-israelisme.

Han siger videre, at modsat de gunstige tal i Israel, fortsætter tendensen til nedgang i den jødiske befolkning andetsteds i verden, på grund faktorer som blandede ægteskaber, en hurtig stigning i antallet af ældre og øgningen i antallet af dødsfald sammenlignet med fødsler.

DellaPergola oplyser, at mens den jødiske befolkning i Israel voksede med 1.7 procent i det forløbne år, dalede det jødiske befolkningstal i diasporaen med 0.2 procent.

Ifølge DellaPergolas oplysninger er USA landet med det næststørste jøiske befolkningtal (efter Israel) med 5.3 millioner jøder, efterfulgt af Frankrig med 485.000, Canada med 375.000, England med 292.000, Rusland med 205.000, Argentina med 182.000, Tyskland med 119.000, Australien med 108.000 og Brasilien med 96.000.

Siden Israels oprettelse i 1948 har landet absorberet tre millioner immigranter, som har været med til at skabe en forskelligartet befolkning kulturelt og socio-økonomisk.