Opstandelse på MF

Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut afholder et fælles Teolkursus den 18.-21. januar 2011 over temaet ”Opstandelse og evigt liv”.
Kurset holdes på Menighedsfakultetet og sætter fokus på kristendommens kerne: Jesu Kristi opstandelse og dens betydning for mennesker i dag.
Kurset retter sig primært mod præster, teologer, forkyndere og undervisere og sigter på at hjælpe deltagerne til at formidle håbets budskab til mennesker, der lever i en postmoderne kultur.