Pilgrimme strømmer til Betlehem

Byen, hvor Jesus blev født, gør sig klar til at modtage de ca. 10.000 udenlandske kristne, der forventes at komme for at fejre julehøjtiden.Betlehem er kommet i julestemning, ikke mindst fordi der ventes et rekordstort antal kristne turister og pilgrimme til byen.
Det israelske turistministerium melder, at 2010 bliver et rekordår for turisme i Israel, og at der inden decembers udgang vil være ankommet 3.4 millioner turister til landet i løbet af året, heraf 2.4 millioner kristne, og at halvdelen af disse er pilgrimme – det dobbelte antal sammenlignet med 2009.

Lettere adgang i år

De fleste af disse pilgrimme vil besøge Betlehem, og der vil i år blive lettere adgang til Jesu fødeby, beliggende i det palæstinensiske selvstyreområde.
Medvirkende til dette er, at myndighederne nu har tilladt, at 200 israelske turistguider og chauffører kan guide turister rundt i Betlehem og Jeriko,
– Jeg opfatter dette som vigtigt for en forbedring af Israels og Det hellige Lands internationale image som et sikkert rejsemål for turister, siger den israelske turistminister, Stas Misezhnikov.

Begrænset udsmykning

– Vi forventer omkring 10.000 udenlandske turister og pilgrimme til Betlehem i julen, hvoraf de 4.500 vil bo på hotel her, oplyser byens borgmesterkontor.
Juleaften ventes 2.500 andagtssøgende at overvære gudstjenesten i Fødselskirken eller følge denne fra Krybbepladsen uden for kirken (hvor julemessen vil blive vist på en storskærm. red.).
Hvordan ser der ud i Betlehem på tærsklen til julen?
Som i tidligere år. Nogenlunde den samme juleudsmykning i forretninger, hoteller og på restauranter, de samme julemænd, den samme kommercielle udgave af julen som sædvanligt, men den stramme økonomi giver sig bl.a. udslag i en begrænsning af udsmykningen af byens juletræ, der er kommet på plads foran Palace Hotellet på Krybbepladsen ved Fødselskirken.
Træet er 14 meter højt og 5 meter bredt og vil blive oplyst af et stort antal elektriske pærer.
– Hvor mange lamper vides endnu ikke med sikkerhed, siger en talsmand for Betlehems borgmester, dr. Victor Batarsa, men vi ved, at kablet med disse lys er 500 meter langt.

Mild juleaften i vente

Selvfølgelig kan ingen vide, hvordan vejret vil arte sig juleaften, når tusinder af kristne vil indfinde sig på Krybbepladsen, og de officielle gæster vil indtage deres pladser i Fødselskirken. Men at dømme efter de seneste meteorologiske forudsigelser kan der formentlig forventes ret mildt vejr – langt fra de kuldegrader, turisterne fra Europa har oplevet den sidste tid.
Nyt i Betlehem i år er, at Det internationale Fødselsmuseum vil blive genåbnet efter at have været lukket i otte år som følge af den palæstinensisk-israelske konflikt. Det blev indviet juleaften 2000 under stor opmærksomhed fra offentligheden og myndighederne, men blev lukket kort efter som følge af begivenheder under den anden intifada (opstand). Museet har 12 sale med udstilling af værker af 200 kunstnere fra hele verden.

Verdens ældste kirke

Den fæstningsagtige Fødselskirke er utvivlsomt Betlehems hovedattraktion. Det er den kristne verdens ældste kirke, der stadig er i brug. Den femskibede basilika blev bygget i 326 e. Kr. af Helena, mor til Konstantin den Store.
Forskellige kirkeretninger – græsk-ortodokse, romersk-katolske og franciskanerne – strides her om ejendomsretten til basilikaen. Døren, der fører ind til Fødselskirken, er ganske lille, og to gange er den blevet mindre for at forhindre muslimer til hest i at komme ind. Man må bøje hovedet for at komme indenfor, hvilket har bidraget til navnet ”Ydmyghedens dør”.
Af samme grund afstår troende jøder fra at betræde kirken, som de jo ville bøje hovedet for ved deres indtræden..
Kirkerummet er dunkelt og flankeres af to rækker søjler på hver side.
På den højre søjlerækkes femte søjle (talt fra indgangen), ses et af stedets helgenbilleder, af den danske konge Knud den Hellige.

Sølvstjerne fortæller

Til højre for alteret fører en lille trappe ned til Fødselsgrotten. I gulvet er der en sølvstjerne med inskriptionen (på latin): ”Her blev Jesus Kristus født af Jomfru Maria”.
Vejen gennem Betlehems centrum fører forbi Krybbepladsen i østlig retning til Hyrdemarken. Her viste englene sig for hyrderne og forkyndte Jesu fødsel. Der er ikke meget at se på dette sted i dag, men juleaften ventes mange at ville valfarte til stedet, i henhold til en gammel tradition.

Midnatsmesse i kirken

I henhold til traditionen vil optakten til julegudstjenesten i Fødselskirken være ankomsten af kirkelige myndigheder fra Jerusalem, palæstinensiske og (få) israelske honoratiores, repræsentanter for Betlehems styre og et mindre antal udenlandske gæster. Palæstinensiske spejdere vil gå i optog, til musik af sækkepiber.
Midnatsmessen fra kirken vil blive transmitteret til hele verden, en farverig oplevelse..