Biblerne blev bremset

Det usbekiske bibelselskab havde fulgt reglerne, men skulle stadig sende 15.000 bibler retur.Usbekistan, som erklærede sin uafhængighed fra det tidligere Sovjet i 1991, ligger i Centralasien og grænser op til Kasakhstan mod nord, Turkmenistan og Afghanistan i syd samt Kirgisistan og Tadsjikistan i øst. Landet har ca. 26 mio. indbyggere, hvoraf 45 % lever under fattigdomsgrænsen.

15.000 usbekiske bibler måtte returneres til Rusland efter dom mod bibelselskabet i Usbekistan.

De fleste indbyggere er muslimer, men der findes også kristne og fx Jehovas Vidner. Men styret ønsker at kontrollere al religion og er internationalt berygtet for krænkelse af menneskerettighederne.

Brud på artikel 18

I 2008 udgav Forum 18 News Service en rapport om troendes vilkår under et mere og mere undertrykkende usbekisk styre. Forum 18 er en norsk ledet tværkirkelig organisation, som ønsker at overvåge religionsfriheden. (Religionsfriheden er nævnt i artikel 18 i menneskerettighederne – deraf navnet.)
Rapporten afslører, at der er tale om mange alvorlige brud på artikel 18 – faktisk er ikke-registreret religiøs aktivitet en forbrydelse i landet. Fx må de troende ikke mødes til religiøse forsamlinger i hjemmene, og børn må ikke modtage religiøs undervisning.
Religiøse samfund bliver angrebet, uden at forbryderne bliver straffet; de religiøse trues og overfaldes af myndighederne. Troende får ofte ikke en retfærdig rettergang. Antallet af samvittighedsfanger er stigende, og der foregår tortur. I de statskontrollerede medier opfordres befolkningen til at dyrke religiøst had og intolerance. Staten prøver at styre al religiøs aktivitet. Og selvom man kunne tro, at den holdt hånden over muslimerne, som er den største religiøse gruppe, krænkes deres religionsfrihed lige så meget som de kristnes og andre religiøses.
Kampen mod religion synes kort sagt at være lige så hård som under det sovjetiske styre.

”Intet behov for at importere bibler”

Myndigheder i Justitsministeriet proklamerede i januar, at Usbekistan ikke mangler bibler, og dommer Dilshod Suleymanov beordrede Det usbekiske Bibelselskab til at returnere ca. 15.000 bibler til Rusland for egen regning. Bogsendingen var først blevet godkendt, men i januar blev bogholderen i bibelselskabet, Natalya Pitirimova, idømt bøder ved en høring, hvor hun ikke kunne være til stede. Hun blev anklaget for ikke i rette tid at have indhentet tilsagn fra kirker, der ønskede bibler. Fra Justitsministeriet forlød det: ”Der er ikke behov for at importere bibler, da der findes en elektrisk version på internettet.”
Der er en streng kontrol med alt, men især religiøs litteratur i landet, og kun registrerede forsamlinger kan bede om tilladelse til at trykke og importere skriftligt materiale.

Præsterne er bange

Pitirimova fik bl.a. problemer, fordi man i strid med loven forlangte erklæringer fra kirker, der ønskede bibler. Bibelselskabet havde samlet 26 erklæringer fra præster, men myndighederne var ikke tilfredse. Det havde været vanskeligt at få disse erklæringer, fortalte Pitirimova, fordi ”kirker bliver nøje overvåget af de lokale myndigheder, og de er bange for at give detaljer om, hvor mange nye medlemmer, de har, og hvor mange flere bibler de behøver”.
Natalya Pitirimovas bøde var på næsten 189 dollars – en mindre formue i Usbekistan. Hun har klaget til Forum 18 over behandlingen af hendes sag, som brød med lovgivningen på flere punkter, og har d. 3. februar anket afgørelsen til domstolen i hovedstaden Tashkent, hvis dom hun venter på.