Norge eneste skandinaviske land der ville se terrorist-våbenlageret

Ikke færre end 59 udenlandske diplomater indfandt sig igår i den israelske havneby Ashdod for at besigtige det iranske våbenlager, som israelske commandosoldater havde pågrebet ved et raid mod skibet “Victoria” 320 km fra Israels kyst.Det tysk-ejede skib, der sejler under Liberias flag, er fransk-drevet og har ligeledes en fransk kaptajn. Det blev bordet af den israelske militærenhed, efter at være sejlet fra syrisk havn til Tyrkiet og videre mod Egypten, hvorfra dets våbenlast skulle være sendt til palestinensiske militærgrupper i Gaza-striben gennem tunneller ved grænsen mellem Egypten og Gaza.

Efter bordingen blev skibet beordret til at sejle til Ashdod, hvor dets last af våben blev lagt ud på en kaj for at vise verdensoffentligheden disse våben.

Det israelske udenrigsministerium oplyser, at et stort antal ambassadører og andre diplomater – og et antal udenlandske journalister – havde taget imod ministeriets indbydelse til at se dette arsenal. Ministeriet oplyste videre, at af de nordiske ambassadører havde blot Norges ambassadør, Svein Sevje, indfundet sig, mens ambasadørerne fra Sverige, Danmark og Finland var udeblevet.

Udenrigsministeriet agter nu at indgive en klage til FN’s sikkerhedsråds sanktions-komite om Irans bestræbelser på at smugle våben til Gaza-striben. Israel ønsker tillige, at sikkerhedsrådet skal drøfte iransk våbensmugleri til de ekstremistiske Hamas- og Hizbollah-organisationer på dets møde om Mellemøsten i næste uge.

Den israelske beslaglæggelse af våbentransporten falder nogenlunde samen med, at egyptiske tropper gik til aktion nær grænsen til Sudan, hvor de pågreb fem lastbiler medbringende granater, rifler, sprængstoffer og andre våben fra Iran bestemt for Gaza. Efter en ildkamp mellem de egyptiske soldater og bevæbnede mænd i lastbilkonvojen, flygtede disse fra området.

Ifølge det israelske udenrigsministerium er mindst fem iranske våbensendinger blevet pågrebet i Nigeria, Afghanista, Italien, Middelhavet og Sydøst-Asien i løbet af det sidste halve år.

Den beslagte last på “Victoria” omfattede ca. 50 tons våben, gemt under sække med bomuld og linser. Våbnene omfattede seks C-704 kyst-til-hav missiler, to afskydningsramper, datastyrede operationsstationer, to britisk-producerede kyst-radaranlæg, 220 mortergranater med 120 mm kaliber, 2260 mindre mortergranater af kaliber 60 mm, og 74.889 Kalashnikov riffelprojektiler.