Nyt luthersk kirkesamfund på vej?

Evangelisk Luthersk Netværk vil gå fra samtaleforum til kirkefællesskab. Måske ”en ny form for folkekirke”, som landssekretæren udtrykker det.
Der er opbrud i Folkekirken disse år. Ikke mindst forslaget om vielse af homoseksuelle har fået mange til at overveje deres medlemskab.
For nylig besluttede Indre Mission, at man ikke behøver at være folkekirkemedlem for at tilhøre bevægelsen. Og frimenigheder – som jo altså er lutherske menigheder helt uden for biskoppernes tilsyn – er velkomne til at benytte Indre Missions missionshuse til deres gudstjenester.
Den allerseneste udvikling er, at Evangelisk Luthersk Netværk nu går fra at være samtaleforum for enkeltpersoner til et egentlig kirkefællesskab – man fristes til at sige kirkesamfund – for de frimenigheder, der bl.a. er dannet i protest mod udvandingen af det bibelske budskab i Folkekirken.
– Jeg tror, mange står på spring for at forlade Folkekirken. Da vil vi søge at skabe en base, noget man kan træde over i, siger landssekretær Ingolf Henoch Pedersen.
Evangelisk Luthersk Netværk er et netværk af enkeltpersoner, ”hvis formål er at være en klar røst om bibelsk kristendom”, ifølge Henoch Pedersen. Der er 900 medlemmer i øjeblikket.
– Nu vil vi lukke op for, at også menigheder kan blive en del af netværket. Det være sig sognemenigheder, valgmenigheder, frimenigheder, frikirker og husmenigheder, siger landssekretæren.
Det går helt galt
– Derudover vil vi gerne skabe et fællesskab specielt for frimenigheder, som har mere karakter af et kirkefællesskab. Grunden er, at rigtig mange lige nu overvejer deres fremtid i Folkekirken. Anledningen er, at Folkekirken er i en udvikling, der på flere punkter er betænkelig, senest med forslaget om et ritual til vielse af homoseksuelle. Det går jo helt galt!

Frikirkedannelse?

Evangelisk Luthersk Netværk vil ikke selv lave frimenigheder, men vi vil tilbyde et kirkefællesskab med inspiration for de lutherske frimenigheder, der vil tilslutte sig.
– De skal ikke bare hænge løst svævende i luften, siger Ingolf Henoch Pedersen og tilføjer:
– Om det på længere sigt vil ende med en egentlig frikirkedannelse – en ny form for folkekirke – ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Men en ny form for kirkefællesskab vil komme op at stå.

Samarbejde med Oase

Hvordan er forholdet til Dansk Oase, som jo også er et netværk af lutherske menigheder?
– Vi har lidt forskellig profil i forhold til Dansk Oase, men grundlæggende vil vi det samme og står på samme evangelisk-lutherske grund. Derfor er vi også åbne over for forskellige former for samarbejde med Dansk Oase.
Evangelisk Luthersk Netværk har nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal tegne konturerne for et kirkefællesskab. De skal komme med forslag til rammer om et halvt års tid.
Netværket tilbyder også konsulenthjælp til folk, der vil starte egne frimenigheder. Tre konsulenter er allerede sat på opgaven, hvoraf flere har erfaring fra frimenighedsdannelse i Luthersk Mission.