Mineryddere rykker ind i Libyen

KRIG: Folkekirkens Nødhjælp tager fat på at rydde livsfarlige krigsefterladenskaber i Libyen. Minerydningsspecialister forventer at rykke ind i næste uge. – Jo hurtigere vi kommer i gang – jo flere menneskeliv kan vi redde, lyder det fra leder af minerydningsoperationen, Sam Christensen.
Han glæder sig over, at arbejdet nu kan komme i gang med 1,5 million kroner fra en Danida-finansieret nødhjælpspulje.– – Med de penge kan vi forhindre, at nysgerrige børn og intetanende voksne kommer i kontakt med livsfarlig ueksploderet ammunition. Vi har før set, at folk samler ammunition og tager det med hjem, fordi de ikke aner, hvad det er, siger han.
Indtil videre er to børn kommet til skade, fordi de har rørt ved ueksploderet ammunition. Det kan for eksempel være granater, sprænghoveder til missiler og i værste fald kemiske våben, der er blotlagt efter de allieredes bombardementer af kampvogne og våbendepoter.
Folkekirkens Nødhjælps internationale specialister forventer at rykke ind med to hold mineryddere samt fjernstyrede minihelikoptere, der kan affotografere områder med farlig ammunition.