Ruth vil bygge bro mellem trosretninger

Ruth Bjerrum er uddannelseskoordinator for den ny 3K-uddannelse.Kendskab fører til venskab. Venskab befordrer samarbejde. Og samarbejde mellem de kirkelige retninger er der brug for i fremtiden, mener Ruth Bjerrum, der er uddannelseskoordinator for 3K-uddannelsen på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.
3K står for Kristendom, kultur og kommunikation, og uddannelsen fører til en professionsbachelor, som kan bruges af alt fra frikirkepræster og sognemedhjælpere til kommunikationsfolk og projektledere i frivillige organisationer og foreninger.
– Min drøm med 3K-uddannelsen er, at der om 10 år i det ganske danske land er spredt ud med folk, som kender hinanden, fordi de har haft et studiefællesskab og derfor kan skabe noget helt nyt i dansk kirkeliv, siger Ruth Bjerrum.

Mange bække små

3K-uddannelsen bliver udbudt på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg under Professionshøjskolen Metropol i København og på Diakonhøjskolen i Århus under Professionshøjskolen VIA i region Midtjylland. Den SU-godkendte uddannelse inddrager også den frikirkelige uddannelse SALT – Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi. SALT udsprang i sin tid af Baptisternes Teologiske Seminarium. Så det er mange bække små, der i dag udgør en stor å. Og det er netop uddannelsens styrke, mener Ruth Bjerrum.
– Det nye, uddannelsen skal bidrage med, er kontakt på tværs af konfessioner. Halvdelen af vores studerende har frikirkelig baggrund. Vi kan se allerede nu, at de studerende er så forbavsede og overraskede over at møde hinandens forskellige kirkebaggrunde. Vi har også en håndfuld, som slet ikke har en kirkelig baggrund. Denne blanding på holdet gør, at de bliver tvunget til at gå i dialog med hinanden.
– De studerende på holdet har selv lavet ”church shopping”, en kirkevandrings-gruppe, hvor de tager hinanden med i kirke. Det, synes jeg, er helt genialt! Og jeg har et håb om, at de vil blive ved med at bruge hinanden efter studiet, og at vi vil se en synergi-effekt komme ud af det.

Dialog på tværs

Ruth Bjerrum håber, at den 4-årige 3K-uddannelse kan blive fødekæde til mange sognemedhjælperstillinger. Det vil være en fordel for kommende sognemedhjælpere i Folkekirken at vide, hvem man kan samarbejde med. Som hun siger: ”Hvem kan noget sjovt? Hvem kan noget anderledes? Hvem kan vi besøge, som vil berige os i vores arbejde?”
Hvad skal det så gavne i sidste ende?
– Det skal kvalificere kirkens arbejde. Det er også et mål, at de studerende bliver i stand til at gå i dialog, også i forhold til andre religioner – herunder islam, buddhisme og new-age-bevægelsen. At de har forståelse for, hvad det vil sige at være religiøst søgende. Hvordan går man i dialog med folk, der tænker anderledes end én selv?
– Samtidig håber jeg også på dialog inden for den kristne kirke, fx med de nye migrantkirker, som der kommer mange af i Danmark. Hvordan integrerer vi dem? Hvordan er vi kristne sammen? At vi på den måde finder ud at være fælles i vores forskellighed. Derfor kan man godt tro, at man selv har fundet sandheden, men det er vigtigt, at man kan respektere det andet menneske.
Du sidder her i en nøgleposition og tilrettelægger uddannelsen. Hvad driver dig?
Kirken har altid været en del af mit liv, og jeg er primært religionspædagogisk interesseret. Jeg synes, at det er utrolig vigtigt at fortælle folk om Gud, så folk får mulighed for at modtage budskabet på deres egen måde. Det er ikke ret tit, vi taler om kald, men det er sådan noget lignende. Men det er også min egen nysgerrighed i hele tiden at blive klogere på kristendommen og på det religiøse, og hvorfor vi tror.

Pædagogikken i centrum

Ruth Bjerrum er oprindelig lærer fra Marselisborg Seminarium i Århus. Efter lærerseminariet rejste hun med sin mand Jørgen til Indien og Hong Kong med ”Vestens unge”, et dialogprojekt under Dialogcentret i Århus. Da parret kom hjem, var Ruth lærer på den katolske skole i Århus i syv år. Efter et år i USA flyttede parret til København. Ruth læste på Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor hun endte med at blive cand. pæd. i generel pædagogik. Så blev hun ansat på Diakonissestiftelsen i 1996 på det, der dengang hed Sognediakonien. Og det ligger ikke så langt fra 3K-uddannelsen, som hun står i spidsen for nu:
– Sognediakonien var på det tidspunkt målrettet til at uddanne sognemedhjælpere. Jeg blev først ansat som sekretær med undervisningsopgaver. Jeg fik efterhånden flere undervisningsopgaver, men varetog også studieadministration. I 2000 blev Sognediakonien ændret til Kirkefaglig Lederuddannelse og blev i den forbindelse SU-godkendt. Da min leder stoppede, søgte jeg stillingen og fik den. Og siden var jeg med til at afvikle Kirkefaglig Lederuddannelse og udvikle denne 3K-uddannelse.
Så du er faktisk på toppen af din karriere? Det er dette, du har længtes efter?
– Ja, det må man sige. Jeg kan ikke forestille mig noget sted, hvor dét, jeg vil, kan og synes er spændende, kan kombineres bedre.
Ruth Bjerrum inviterer til informationsaften om 3K-uddannelsen den 6. juni.