De politiske hyrder…

Engang var en politiker et menneske, som gik ind i politik, fordi han eller hun havde en sag, de kæmpede for. En grundholdning. En ideologi.
I dag styres alt for meget i politik af spin-doktorernes gustne overlæg.
Hvis der viser sig en stemning for noget, skynder politikerne sig at gå ind for det. Og hvis stemningen skifter, så skifter mange af dem også ”holdning”.
På samme måde har man indtryk af, at det er spil for galleriet, når de politiske partier for øjeblikket forhandler om regeringens 2020-plan. Det handler mere om, hvornår man taktisk beslutter at lade forhandlingerne bryde sammen, end om reelle forhandlinger for at redde landet.
Alle tænker åbenbart på, hvad der gavner deres ”image” – det billede, de skaber af sig selv. Men dette image, er netop et billede og ikke den virkelige person bagved.
Med den slags ledere er vi ilde stedt som folk.
Den slags ”ledere” er meget langt fra det bibelske lederideal – hyrden. De er nærmere at sammenligne med lejesvende, som ikke er til at stole på.

Vi har brug for politikere, der har en mening – ikke fordi der er stemning for det, men – fordi det er en følge af deres grundholdning. Samfundets store ideologier er faldet, og få politikere bygger fx på socialisme eller liberalisme.
Ideologierne er erstattet af værdi-relativisme – altså at der ikke er noget, der er sandt eller godt, men at det kun er sandt eller godt – hvis det er godt for os – lige nu.
Vi er som kristne blandt de få, der endnu bygger vores holdninger på en sammenhængende ideologi, nemlig på de gennemprøvede kristne værdier og moralbegreber, som vi kender fra Bibelen og kirken.
Det skal vi ikke være flove over, tværtimod. Det er netop det, der er så desperat brug for i dag. Det er langt vigtigere end højre og venstre, at de folk, vi stemmer på, tror på Gud og vil følge Jesu lære – også i politik.

Af redaktør Henri Nissen