King James-bibel fylder 400 år

King James-bibelen er verdens mest udbredte oversættelse af Bibelen. I maj 2011 fylder den 400 år, og den er stadig brugt af mange.

Sådan så titelbladet på den første udgave af King Jamesbibelen ud.

Jubilæet for den kendte bibeloversættelse fejres over hele verden. I Danmark bl.a. med en gudstjeneste 16. maj og tre spændende foredrag den 17. maj i St. Albans Church, Den Anglikanske Kirke i Danmark. Bag arrangementet står desuden Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Centeret for Studiet af Bibelens Brug, Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og Det Danske Bibelselskab.
Den engelske konge King James igangsatte oversættelsen ved et konvent i 1604. 47 videnskabsfolk, der alle var medlemmer af den anglikanske kirke, gik i gang med oversættelsen, der stod færdig i 1611.