Ildsjæl vil lave PR for kirken

Birgit Jørgensen insisterede på et PR kursus i Vestsalling – og fik det.
På min vej rundt i landet med kurser møder jeg ofte kristne ildsjæle. Mennesker, der brænder for at formidle kristendommen ud over kanten til danskerne. En af dem er Birgit Jørgensen fra Vestsalling.

Birgit Jørgensen

Hun er med i lokalrådet i Lihme under Rødding-Lem-Lihme og Vejby Menighedsråd. Og det er hendes skyld, at jeg en hel lørdag underviste præster, menighedsrådsmedlemmer, sognemedhjælpere og frivillige i det, vi kaldte for det mere mundrette ”Vestsalling pastorat”.
Et pastorat opstår, når en eller flere præster holder gudstjenester i flere sogne. I Vest- salling har man organiseret sig med et fælles menighedsråd og et lokalråd for hvert sogn.
Og det er her, Birgit Jørgensen kommer ind.
– Lokalrådet står primært for arrangementer – at finde, arrangere, annoncere og praktisk få det til at løbe af stablen med kaffe, og hvad der ellers måtte høre til, forklarer hun.
Du blev ved med at efterspørge et PR-kursus. Hvorfor det?
– Det er fordi, vi i 5-6 år har annonceret og skrevet artikler i håbet om, at der ville komme nogen til vores arrangementer. Det kan vi helt sikkert gøre endnu bedre.
Birgit henvendte sig til Kirkeligt Medieakademi, som holder skræddersyede PR-kurser for sogne, pastorater, provstier, stifter og andre netværk.
Hvad er dét, der er så vigtigt for kirken at kommunikere ud?
– Vi har jo mange gode arrangementer, som en hel masse mennesker kan have glæde af, synes Birgit Jørgensen.

Fællesskab øger læring

Hvorfor kan de ikke bare blive hjemme og se fjernsyn?
– Fjernsyn kan man altid se. Men mange gange kommer man til et arrangement, som kan give én en ”aha-oplevelse”. Selvom man i forvejen har forventninger, kan der lige pludselig være noget meget dybere. Man får virkelig noget med sig hjem til eftertanke og noget, man kan bruge og husker.
Får man mere ud af det i fællesskab med andre?
– Ja, man får nogle snakke om, hvad andre har oplevet, og de kommer med nogle input. Der vil altid være noget, man kan bruge fra de andre deltagere.
– Man får et fællesskab med nogle mennesker, som man ikke kendte, før man begyndte at komme i kirken og snakkede med dem. Og for os, der arrangerer, er det både et arbejdsfællesskab og fællesskab i kirken.
Du er jo laborant og arbejder i Arla Foods, hvilket er meget videnskabeligt. Det her er jo meget åndeligt. Hvordan får du de to hjernehalvdele til at hænge sammen?
– Jeg er nok den praktiske, men jeg kan også godt pludselig få en idé, som jeg synes, der skal arbejdes videre med.
– Jeg har altid brugt kirken, førhen mest når der var noget at komme efter, men efter jeg er kommet med i lokalrådet, kommer jeg mere.

Ro og støtte


Hvad giver det dig?

– Det giver fællesskab, en ro, en støtte og noget, man kan bruge, når man har problemer og er usikker.
Hvad nu efter kurset? Tror du, du det vil flytte noget?
– Ja, det tror jeg. Vi har allerede fået nogle ting at vide, som vi kan bruge, bl.a. angående sproget. Det med at få essensen fremhævet først i artiklen og ikke pakke det ind.