Modne ildsjæle samler millioner ind til unge

Y’s Men klubberne i Danmark har på et år indsamlet 16 mio. kr. til faciliteter for børn og unge.
100.000 kr. til et spejdercenter. 400.000 til velgørende foreninger. Næsten halvanden million til et konfirmandcenter, og lige så meget til en landbrugsskole.

Folk skal vide, hvad Y’s Men går og laver, mener Christen Christensen.

Det er ikke småpenge, der snakkes om ved bordene, da ca. 70 modne og ældre mænd og kvinder samledes til inspirationsaften i Rønde på Djursland den 10. maj. De er alle tilknyttet Y’s Men – en forening, der blev startet for netop at samle ind til KFUM og KFUK’s arbejde blandt børn og unge. Y’s Men kalder de sig, fordi forkortelsen KFUM på engelsk bliver til YMCA.

Mere PR

I aften er de samlet for at lære, hvordan de når længere ud med deres budskab – eller rettere: hvordan de får flere medlemmer. For flere medlemmer betyder flere hænder til at sælge lodsedler og arrangere events, der kan skabe opmærksomhed om unges behov. Som distriktsformand Christen Christensen indledte mødet:
– Vi vil gerne have flere medlemmer, men så skal vi også fortælle om vores spændende initiativer. Derfor har vi brug for at lære noget om PR. Så folk tænker: Bare det var mig, der var med i Y’s Men!

Imponerende tal

For det er imponerende, så meget de samler ind.
– Klubberne samler ind til lokale formål, distrikterne til regionale formål. I distrikt Randers-Djurs samlede vi 100.000 ind til et spejdercenter. Og nationalt har vi indsamlet knap halvanden million til genopbygning af en landbrugsskole i det krigshærgede Sierra Leone, fortæller Christen Christensen.
Landsindsamlingen er kun en fjerdedel af den totale indsamling i Y’s Mens klubberne landet over, oplyser han. Det bringer den samlede indsamling op på seks millioner kroner.
Tror han da. Og det gjorde regionsleder for Danmark Bent Jensen også, indtil han fik regnskabet fra revisoren. Det viste indtægter på 16 mio. kr. i 2010.
– Jeg blev selv overrasket. De er i vid udstrækning indsamlet lokalt til lokalet børne- og ungdomsarbejde. Jeg deltog fx i en uddeling i Slagelse, hvor den lokale klub skænkede 35.000 kr. til et pigekor, så de kunne komme på turné til Berlin. I Silkeborg forleden var jeg med til en uddeling, hvor den lokale klub uddelte 400.000 kr. til 16-17 forskellige organisationer, bl.a. KFUM-K, FDF og Kirkens Korshær.

Penge sendes ubeskåret videre

Bent Jensen pointerer, at de indsamlede penge går ubeskåret til formålet. Y’s Men klubberne drives med frivillig arbejdskraft, og medlemskontingentet betaler alle udgifter. Også til PR-kurset med Kirkeligt Medieakademi i Rønde.
Der er over 1300 tilmeldte til Y’s Men Regionskonference i Skjern den 17.-19. juni.
Internationalt tæller bevægelsen mere end 1600 klubber i 71 lande med tilsammen omkring 32.204 medlemmer. Danmark har ca. 3.700 medlemmer fordelt på 156 klubber.