1500 årig bygning – formentlig en kirke – fundet i Israel

Israelske arkæologer har i byen Akko (Acre) fundet en 1500 år gammel offentlig bygning, og sagkyndige mener, at den formentlig er en kirke.Ved en arkæologisk udgravning, foretaget af Den israelske Oldsags-Myndighed (IAA), er der for første gang fundet en sådan bygning fra den byzantinske periode.

Ifølge lederen af den arkæologiske udgravning, Nurit Feig, er dette en “rednings-ekspedition”, som er blevet udført efter at der var sket skade på gamle ruiner “ved et arbejde, der ikke var koordineret med

Oldsags-Myndigheden”. Udgravningen er 100 meter vest for Tel Akko, nær et indkøbscenter under opførelse.

Nurit Feig siger:

– Indtil nu er Akko kendt fra kristne kilder, der omtaler byens biskop, som deltog i udformningen af den nye religion. Den udgravede kvaderstens-bygning er det første håndgribelige bevis, som har vist sig. Bygningens størrelse, dens imponerende konstruktion, såvel som andre fund – heriblandt mange tagfliser, marmor-udsmykninger, lertøj og mønter – peger i retning af, at dette var en offentlig bygning, formentlig en kirke, der tjente Biskoppen af Akkos by i den byzantinske tid. Terrakotta-rør er fundet under mur-niveauet, og en mosaik-belægning smykker gulvet i et af rummene. Der var tilførsel af vand fra en brønd i en af bygningens gårdspladser.

Den kristne religion
Oldsags-Myndigheden oplyser, at tidlige kristne kilder omtalte biskopperne af Akko og Caesarea, som deltog i større internationale konferencer og møder, der havde at gøre med at udforme religiøse doktriner og således bekræftede Akkos centrale stilling for den kristne religion i dette tidsrum.

Hertil kommer oplysninger fra en anonym pilgrim fra byen Piacenza i Italien om Akkos rigdom og pragt i år 570 e. Kr., hvor han omtaler de smukke kirker inden for dets område.

Den kendsgerning, at der hidtil er fundet relativt få byzantinske ruiner, kan tilskrives ødelæggelser forårsaget af senere tilkomne indbyggere. Tidligere bygninger, som stammer tilbage til den hellenistiske periode, er blevet afdækket under fundamentet af den byzantinske offentlige bygning. De havde et rigt og forskelligartet indhold og omfattede importerede lersager fra Middelhavs-området, heriblandt amfora (krukke med to hanke) fra øen Rhodos. Hankene havde inskriptioner med guvernørens navn.


Artiklen fortsætter efter annoncen: