Dokument har sprængstof til ny kirkelig reformation

Cape Town Erklæringen skærper kirkens fokus på mission. Danske kirkeledere bakker op med blogs.
Kirkeledere fra ca. 200 lande underskrev Cape Town Erklæringen (CTE) i oktober sidste år. Nu inviterer den danske delegation kirkeledere til at kommentere på erklæringen gennem sommeren i nyoprettet blog.

Morten Hørning Jensen samler og publicerer blog-
indlæggene.

– CTE har sprængkraft nok til at få kolossal betydning, siger initiativtager Morten Hørning Jensen, der er lektor ved Menighedsfakultetet og hjælpepræst ved Århus Valgmenighed.
Og derfor skal danske kirkeledere involveres.
Cape Town Erklæringen er det seneste dokument fra Lausanne-bevægelsen, der holdt sin tredje verdenskongres i Cape Town fra d. 16.-25. oktober 2010. Den første blev afholdt i Lausanne i 1974 og den anden i Manila i 1989, og begge fik massiv betydning for kirkens fokus på mission. Den seneste erklæring spås at få samme betydning, idet den både italesætter en nødvendig reformation indadtil og et tidsaktuelt fokus på nye veje til mission udadtil.
På mødet i Cape Town mødtes 4200 delegerede fra 198 lande. 17 delegerede fra et bredt spekter af dansk kirkeliv var med.

Kald til reformation

Men hvad er det særlige ved denne erklæring?
– CTE er blevet til gennem samtaler med folk fra hele verden og undgår derfor mange blindgyder og skævheder. Den er dybt bibelsk funderet uden at være fundamentalistisk lukket om sig selv og gamle formuleringer. Den er meget ærlig omkring kirkens fejl og undladelsessynder. Den rummer et kald til reformation og omvendelse, siger Morten Hørning Jensen.
Hvilken betydning får den?
– CTE har sprængkraft nok til at få kolossal betydning – men kun hvis de evangeliske kirker læser den og tager den til hoved, hjerte og hænder. Af to grunde: Den kalder til reformation af kirkerne i forhold til at leve som kristne disciple. Den kalder til reformation af vores forvalteransvar, vores ansvar for fred og forsoning i kirkerne i verden – vores omsorg for fattige og nødlidende, hiv-smittede, slaver, prostituerede – og mange flere – samtidig med, at den ufortyndet peger på Kristus som verdens håb og frelser.

Varm relation

Cape Town Erklæringen er opdelt i to afsnit: en teologisk og en praktisk. Teologien lægger op til en varm kærlighedsrelation til Gud, kirken og medmennesket. Praktikken lægger op til at udnytte tidsaktuelle platforme til mission, bl.a. de globaliserede medier.
Men skal vi absolut opildnes til mission? Nogle vil måske indvende: Lad bare folk se jeres gerninger og komme til tro den vej…
– CTE og Lausannes teologi er lige præcis at undgå et ”enten-eller”: Enten forkynder vi Kristus – eller også viser vi omsorg. Det kan næsten ikke udtrykkes mere ’u-evangelisk’ – altså, hvis vi vil måle vores praksis op ad Jesu praksis i evangelierne. Her møder vi et rungende ”både-og”: En tydelig proklamation af Gudsrigets nærvær i ham som Guds Messias til tro, omvendelse og syndstilgivelse – OG en tydelig demonstration af Guds omfattende genoprettelsespakke med udfrielse fra sygdom, sult, social stigmatisering og mere til!

Bibelen er troværdig

– Hele vejen igennem CTE møder vi et stålsat opgør med ”enten-eller”-teologien. Tag bare afsnittet om troværdigheden af Guds ord: Det indeholder en klar tale om Guds ord som troværdigt OG en klar tale om, at vi ikke blot bør bekende Guds ords sandhed, men også vandre i det liv, Guds ord foreskriver.
Cape Town Erklæringen er udgivet som hæfte af Lohses forlag i samarbejde med Evangelisk Alliance.
Vil man følge med i kirkelederes og kristne meningsdanneres kommentarer til erklæringen, kan man klikke ind på www.lausanne2010.eftertanke.dk.
Blandt bloggerne er bl.a. missionsforstander Peter Götz, biskop Steen Skovsgaard, frikirkeformand Tonny Jakobsen, formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard og professor Hans Ravn Iversen.