Palestinensiske kolonners planlagte march mod Israels grænser udsat

Det er i denne weekend 44 års dagen for udbruddet af 6-dages krigen den 5. juni 1967, og dagen skulle have været markeret med palestinensiske kolonners march mod Israels grænser – ikke mindst ved den libanesisk-israelske grænse – men demonstrationen er blevet udsat som følge af amerikansk pres og vil i stedet blive erstattet af strejker i 12 palestinensiske flygtningelejre.Meddelelse om dette er blevet fremsat af den libanesiske avis “al-Akhbar”, der skriver, at grunden til udsættelsen er et pres udøvet mod Beirut af den amerikanske ambassade.

En talsmand for bevægelsen “Islamisk Jihad” i Libanon udtaler, at “efter at palestinensiske styrker har erfaret om den nuværende situation i Libanon, går vi ind for at aflyse de marcher, der er planlagt langs grænsen søndag”.

Den libanesiske avis “al-Safir” citerer palestinensiske kilder, som hævder, at der i Syrien stadig er forberedelser til marcher, og at “søndagens march fra Damascus vil blive endnu større end på ‘Nakba Dagen'”.

“Nakba” (“Katastrofe”)-Dagen er den arabiske betegnelse for uafhængighedskrigen efter oprettelsen af Israel i 1948, mens araberne betegner årsdagen for krigsudbruddet i 1967 som “Naksa” (“Tilbageslags”)-Dagen.

Den 15. maj iår – nogle dage efter Israels uafhængighedsdag – prøvede palestinensiske demonstranter at marchere fra Syrien og Libanon mod den israelske grænse, men blev afvist af israelsk militær ved en modaktion, hvorved 11 infiltratorer blev dræbt. Det lykkedes 100 syrere at krydse grænsen, før de blev drevet tilbage.

Grænsehegnet nær Majdal Shams ved Syrien er siden blevet repareret og forstærket med yderligere pigtråd, hvortil kommer oprettelse af nye observationsposter og efterretnings-arrangementer. Israelske tropper i området er blevet forstærket, og der er blevet udstedt nye forholdsordrer, før der åbnes ild, heriblandt advarselsskud mod demonstranter der nærmer sig grænsen, og – hvis dette ignoreres – at der rettes ikke-dødbringende skud mod grænseoverskridernes ben.

Ifølge en israelsk militær talsmand har hæren sat “røde linjer” og udstyret soldaterne med gummikugler og vandkanoner for at “håndtere livstruende situationer”.

Også på Vestbred-området og nær Gaza-striben har hæren øget forsvarsberedskabet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Statsminister Binyamin Netanyahu udtaler, at Israel vil reagere over for ethvert brud af dets grænser med “beslutsomhed og tilbageholdenhed”.

– Ligesom ethvert land i verden har Israel ret og pligt til at vogte og forsvare dets grænser og beskytte dets borgere og samfund, sagde Netanyahu.

Det libanesiske militær har erklæret, at dets grænseområde ved Israel er “en lukket militær zone”. Den øverstkommanderende over UNIFIL-styrken i Libanon, den spanske generalmajor Alberto Asarta, har mødtes med israelske ledere for at drøfte bestræbelser på at undgå nye grænseepisoder. Imens har Hizbollahs chef, Hassan Nasrallah, opfordret alle arabere til at kronfrontere Israel på “Naksa”-Dagen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Israel har advaret Libanon og Syrien imod at tillade nogen provokationer. Mange – på begge sider af grænserne – følger nøje udviklingen.